Overbevist energiminister

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) mener det er realistisk med en gassrøravklaring før sommerferien, skriver Næringsavisen.

- Jeg er blitt overbevist om at et gassrør til Grenland er lønnsomt, sier Enoksen til Varden. Han tror store deler av Østlandet og Sverige vil få nytte av gassrøret. Ministeren beskriver det som et samfunnsøkonomisk riktig prosjekt. Enoksen er mer tvilende til Skagerak Energis planer om gasskraftverk i Porsgrunn. - Jeg vil ikke drive konsesjonsbehandling av søknader om gasskraftverk i media, sier han til Varden. Olje- og energiministeren håper at Gassco kan levere en utbyggingsplan for gassrøret allerede i løpet av første halvår 2006. Gassco selv har forpliktet seg til å komme med en slik plan neste høst. Hvis tempoet holdes oppe, kan gassrøret til Grenland være ferdig i 2010, mener avisen.