Over 200.000 kubikk betong i Ryfast

Ryfast-prosjektet i Rogaland er ikke bare et stort prosjekt for fjellspreng-folket, men det er også et stort prosjekt for betongnæringen, sa prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen da han innledet om prosjektet på Fabeko-konferansen.

Ryfast som vil koste 6,2 milliarder kroner, er ikke bare det største rene veiprosjektet gjennom tidende i Rogaland, men også i Norge. Prosjektet skal åpne i 2019. I prosjektet ligger Eiganestunnelen i Stavanger (2,5 milliarder kroner). Det å bygge en slik tunnel i en by er selvsagt utfordrende. Det at den også skal passere en tidligere søppelfylling, gjør ikke saken lettere.

Ryfast-prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Ryfylketunnelen, som blir 14,3 kilometer lang, blir verdens lengste undersjøiske veitunnel nå den åpner. Tunnelene bygges med to løp. Totalt skal det drives 53.000 meter tunnel, og det skal lages 5.000 meter vei i dagen. I tillegg bygges det også opp et helt nytt gang- og sykkelveisystem.

Når det gjelder bruk av betong, vil disse tallene bekrefte størrelsen:

  • 80.000 kvadratmeter veggelementer
  • 60.000 kubikkmeter sprøytebetong
  • + 100.000 kubikkmeter sprøytebetong i Ryfylketunnelen
  • 50.000 kubikkmeter betong til konstruksjoner

Hele prosjektet er delt inn i seks store kontrakter. Dette har gjort at flere norske entreprenører har kompetanse og kapasitet til å være med i prosjektet.

Når det gjelder forholdet til betongnæringen, nevnte Eiterfjord at mye tunnelmasse nå brukes til å fylle igjen dokkene hvor de store betongplattformene ble bygget i Stavanger. Dette blir nå ny tomtegrunn til nye boliger og bygg. Totalt får man 250 mål med ny tomtegrunn når utfyllingene rundt om er ferdige.

I et så stort prosjekt er det selvsagt mange utfordringer. Ett problem som er avdekket, er at det har lekket ut fiber i sjø fra sprøytebetongarbeider i tunnelene. Det har medført store oppryddingsarbeider i etterkant – og det har medført at det er krevd innført en nytt lensesystem og nye rutiner hos entreprenøren.