Over 1000 registrerte på konkurranseweb

Det er stor interesse for den åpne, internasjonale plan- og designkonkurransen for det nye Nasjonalmuseet. Til nå er det foretatt 1050 registreringer på Statsbyggs konkurranseweb.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet å starte planleggingen av et samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen. For å få fullt konkurransegrunnlag og eventuelt delta i den internasjonale plan- og designkonkurransen, må interesserte registrere seg på Statsbyggs konkurranseweb.

- Med over 1000 registerte må vi kunne si at interessen er skyhøy! sier Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh. - Hvor mange som til syvende og sist kommer til å levere konkurranseutkast gjenstår å se, men hvis en tredel av de registrerte deltar, noe som er vanlig ved åpne konkurranser, er jo det også veldig mange. De registrerte kommer fra så vel innland som utland.

I Australia for eksempel er det et ønske om at flest mulig australske arkitekter skal delta i konkurransen. Det regionale buildingSMART-miljøet lover nemlig all mulig hjelp til australske virksomheter som ønsker å være med i Statsbyggs konkurranse. Trenger arkitektene hjelp i forbindelse med BIM-kravene i konkurransen, skal de få det, er tilbudet down under.

Les mer om konkurransen her