Otera flytter i inn i den gamle trafostasjonen i Skien.

Otera satser i Grenlandsområdet

På grunn av samarbeid med Skagerak Nett utvider Otera virksomheten i Telemark og Vestfold.

Fra starten av samarbeidet i juni 2013 til i dag er det blitt 15 lokalt ansatte. Nå flytter Otera inn i den gamle trafostasjonen i Skien.

- Vi ønsker å utvide og satse enda mer i Grenlandsområdet. Bakgrunnen for satsningen er at vi håper å kunne øke volumet i rammeavtalen med Skagerak Nett, sier Geir Aabel, direktør for seksjon drift og vedlikehold sør i Otera.

Samarbeidet mellom Otera og Skagerak Nett begynte i juni 2013. Fra i fjor sommer har Otera hatt et eget kontor i Grenland, og i dag har kontoret 15 lokalt ansatte.

Otera arbeider med ny- og reinvesteringer på distribusjonsnettet for Skagerak Nett, i tillegg til vedlikeholdsarbeid.

- Vi er opptatt av å ivareta kundene til Skagerak Nett på en god måte, og det er oss forbrukerne møter i gata, sier Charles Wilhelmsen som er lokal avdelingsleder for Otera i Grenland.

- Rent praktisk jobber vi sammen med Skagerak Nett for å sikre en god og stabil strømtilførsel for forbrukerne. Vi opplever at samarbeidet fungerer utmerket, sier Wilhelmsen.

- Lokalene Otera flytter inn i passer perfekt for et selskap som arbeider innen el-forsyningen. Ifølge Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) var Hauen trafostasjon den første som kunne motta kraftproduksjon fra Årlifoss kraftstasjon. De første 15 årene var Hauen det eneste hovedtransformeringspunkt i regionen som leverte strøm til innbyggerne i Grenlandsområdet, heter det i en melding fra Otera.

- Det er litt «historisk sus» i veggene her. Dette var jo Skiensfjordens kommunale kraftverk sitt tilholdssted. Vi er veldig fornøyd med å få leie disse lokalene av Skagerak Energi. De ansatte trives veldig godt her, forteller Aabel.

«Historisk sus» er et begrep som faktisk kan brukes om den gamle trafostasjonen. Skiensfjorden kommunale kraftverk, SKK ble stiftet i 1912 av statsminister Gunnar Knudsen. Han var opptatt av hvilke muligheter en sikker energikilde kunne gi for ny virksomhet og utvikling i Grenland. Nå bidrar Otera til å sørge for at disse mulighetene skal fortsette med høy kvalitet og stabilitet i el-forsyningen.