Østvold: Det går mot et «livlig» lønnsoppgjør

Det går mot et «livlig» lønnsoppgjør til våren, sier leder i Transportarbeiderforbundet Per Østvold til NTB.

Østvold, som også er medlem av SVs sentralstyre sier han med «livlig» mener et vanskelig oppgjør der mange års moderasjon vil bli satt på en alvorlig prøve.

- Avsløringene av grådigheten hos næringslivets toppledere er ikke den direkte årsaken til at lønnstakerne bør få større tillegg enn tidligere, men de holdninger vi har fått presentert fra Hydro-styret er med på å sette makt bak kravene, sier Østvold.

Han viser til at verdiskapingen i næringslivet stadig forskyves fra folk med vanlig lønn til kapitaleiere og ledere med opsjonsordninger.

Lei formaningene
- Folk flest er gått lei av formaningene om moderasjon fra topplederne i samfunnet fordi de avslører så stor avstand mellom liv og lære.

- Overskuddene i bedriftene er det viktigste når neste års lønnsoppgjør skal fastsettes, men opsjonssaken i Hydro føyer seg inn i rekken av saker som viser at næringslivslederne har liten eller ingen troverdighet, sier Østvold.

Han sier stadig flere innenfor fagbevegelsen mener lønnstakerne tar ut for lite fra bedriftenes overskudd. Offisielle tall viser at lønnskostnadenes andel av utgiftene blir stadig mindre. Det styrker bedriftenes konkurranseevne, men hjelper lite når stadig flere ledere forsyner seg med millionbeløp, sier Østvold.

Skjevfordelingen må opphøre
Den skjevfordelingen mellom kapital og arbeidsinnsats som har fått utvikle seg i næringslivet må opphøre.

Fagbevegelsen kan sørge for å sikre medlemmene bedre oppgjør, men politisk må den rødgrønne regjeringen også vurdere situasjonen.

- Problemet kunne vært løst gjennom skattlegging, men her har regjeringen varslet at den ikke vil foreta seg noe. Det betyr at lønnstakerne må kreve mer, mener lederen av Transport.

Han har tidligere uttalt seg sterkt kritisk til Hydros styreleder, Jan Reinås, som har mener bør skiftes ut.

- Konsernsjef Eivind Reiten er verken bedre eller verre enn mange andre toppledere, men regjeringen bør alvorlig overveie om Norge vil være tjent med Reiten som styreleder i landets desidert største og viktigste selskap, Statoil/Hydro, sier Østvold.