Østre Rosten 8

En «lissepasning» fra den kjente investoren og sportsentusiasten Bjørn Rune Gjelsten til entreprenørfirmaet HENT i Trondheim var blant de viktige ting som skulle til for at landets største bilhus nå står ferdig på Østre Rosten, en mil sør for Trondheim sentrum.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Bilforretning

Entreprisekostnad eks mva:
210 millioner kroner

Bruttoareal: 20.123 kvm

Byggherre: Fabritius gruppen

Prosjektledelse: OBA

Byggeledelse: Faveo Prosjektledelse

Totalentreprenør: HENT

Arkitekt: Voll Arkitekter

Rådgivere: LARK, VA, RIB: Norconsult l RIBEnergi: Norconsult og Multi-
consult l Akustikk, RIE og RIG: Multiconsult l RIBr: Firesafe l RIV: Sweco l Kuldebro/radon: Rambøll

Underleverandører/leverandører: Prefab: Spenncon l Stål: Skanska Stålfabrikken l Ventilasjon og automasjon: Teknisk Ventilasjon l Elektro: Fjeldseth l Rør: GK Rør l Heis: Kone l Grunnentreprenør: Brende l Kjøkken: Myrvold Storkjøkken l Tak: Icopal Tak l Gulvstøp: Solli Gulvstøping l Mur / puss / flis: Trondheim Murservice l Glassfasade: Kinema l Himlinger: Moelven Nordia l Maler: Sverresborg Malerservice l Takplater: Tata Steel l Byggevarer: Optimera l Flisgulv: Svenske Storgulv (leverandør: FagFlis Flisfakta)

HENT er blant de store sponsorene til Molde Fotballklubb (og selvsagt til Rosenborg). På Aker stadion eller «Røkkeløkka» i Molde har Gjelsten så vel som Kjell Inge Røkke klare interesser, både i fotballklubb og stadion. Hva var da mer naturlig enn at Gjelsten og HENTs folk snakket sammen når de møttes ved diverse anledninger.

I Trondheim satt Gjelstens datterselskap, Fabritius på en ubebygd tomt på 23 mål med den store handelsgaten Østre Rosten på den ene siden, og E6 på den andre. Her var det jomfruelig mark for å bygge noe nytt.

Omtrent samtidig snakket også to av byens store bilforhandlere sammen, Frithjof Anderssen i Motor-Trade, Trøndelags viktigste Mercedesforhandler, og Knut Fordal i Prøven Bil, størst på salg av Peugeot i Midt-Norge. De hadde det til felles at de hadde samme importør, Bertel O. Steen i Oslo. I tillegg hadde de det til felles at de begge satt i gamle, trange lokaler, delvis påbygd og ombygd en rekke ganger.

– Alt i 2008 ble vi pålagt av vårt styre å se på mulighetene for nybygg, forteller Frithjof Anderssen til Byggeindustrien.

Viktig kobling
Sammen med Fordal i Prøven Bil ble de koblet opp mot Gjelsten/ Fabritius og HENT i 2012 med tanke på å bygge nytt.

Gjelsten/Fabritius-HENT fikk sammen med Voll arkitekter i Trondheim og de to bilfirmaene utarbeidet et byggkonsept som alle kunne stå inne for. Bak i kulissene trakk også bilimportør Bertel O. Steen i noen av trådene. De er også importører av et tredje bilmerke, sør-koreanske Kia. Dem ble det plass til i underetasjen.

Underveis i prosjektet meldte også nærmeste nabo, dekkfor-handleren Overaae seg på, og var interessert i å legge sitt dekkhotell til nybygget. Til sist har det også kommet til en motorsykkelforhandler, Bikerstreet. Utover det er det ennå noen mindre arealer som står ledige for nye leietakere.

Byggestart i bløtmyr
I november 2012 var alt klart. Byggekontrakt til den nette sum av 210 millioner kroner ble underskrevet, og i mars 2013 kunne de første spadetak tas i den to og en halv meter tykke myra. Bygget stod ferdig nå i midten av august, til avtalt tid. I mens har bygget skiftet eier. I som-mer kjøpte pensjons- og eiendomsgiganten KLP hele bygget for 294 millioner kroner. Den summen inkluderer også tomteprisen.

– Tomtearbeidet, som i sin helhet ble utført av entreprenør-firmaet Brende AS i Trondheim, har vært vår største utfordring, forteller prosjektleder hos HENT, Knut Dreier. I tillegg til det tykke myrlaget, bestod grunnen av en kombinasjon av hardpakket og veldig våt leire. På vestsiden av tomten måtte de grave seg ned sju meter, og spunting måtte til. Totalt ble det kjørt ut 150.000 kubikkmeter masse fra tomten.

I juni i fjor var det klart for å starte betongarbeidene. Da var fundamenteringen med sprengt stein fylt opp gradvis og ferdig komprimert. Det er egentlig ikke noen kjelleretasje i bygget, men to hovedplan, og mellom disse, to mesaninetasjer. Bygget fremstår derfor som en slags trappetrinn mot nord og Trondheim sentrum der Kia Motor sammen med motorsykkelbutikken Bikerstreet har fått plass på nederste bakkeplan, mens de to hovedaktørene, Motor-Trade og Prøven dominerer hovedfasaden mot nord.

Etasjene
I den nederste etasjen der Kia holder til, er det i tillegg til salgs-lokaler og verksted, gjort plass for motorsykkelforhandleren Bikerstreet. Der er det også dekklager for alle de tre bilfirmaene samt dekkfirmaet Overaae. De siste kom såpass sent inn i bildet at HENT i ettertid har vært nødt til å installere sprinkleranlegg og andre særkrav som stilles til bygg der det lagres bildekk.

Første mesaninetasje inneholder først og fremst parkerings-plasser for nye og brukte biler. I andre etasje som må sies å være hovedetasjen med en flott fasade mot sør, holder Motor-Trade og Prøven til, med felles inngang, og bare en smal skillevegg mellom dem. Her er det ekspedisjon for salg av nye og brukte biler, utstillingslokaler for alle nye bilmodeller. Det sier seg selv at slike lokaler krever stor plass. Innenfor ekspedisjonslokalene har hvert bilfirma sine egne, store verksteder. Delelager og dekkhotell er derimot felles for de to største bilfirmaene.

På toppen, i den øverste mesaninetasjen, er det gitt plass for kontorer og felles kantine. Både Mercedes-Benz og Peugeot stiller strenge krav til hvordan deres salgslokaler skal fremstå utad. Derfor har det vært klare føringer både fra Tyskland og Frankrike for utformingen av de to lokalene i bygget der de møter publikum og kunder.

Grei skuring
Etter at utfordringen med grunnforholdene var løst, har resten av byggearbeidene gått greit, i følge Knut Dreier. En særs bygge-vennlig vinter i Trøndelag bidro også med sitt.

Fundament og bærekonstruksjoner består av plasstøpt betong sammen med prefabrikkerte søyler og hulldekker i betong fra Spenncon. Det er også brukt søyler og bærebjelker i stål, levert av Skanska Stålfabrikken.

Det som har vært litt utfordrende, er de utvendige dekkene. De består av en kombinasjon av prefabrikkerte betongelementer, to lag med membraner, isolasjon og plasstøpt betong.

– Dekkene fungerer som tak over deler av første etasje. Med store bevegelser i dekkene på grunn av lastene som påføres av til dels tunge kjøretøy, er det en utfordring å få dette tett, sier Knut Dreier.

Fasadene på bygget består av glass og aluminium samt sandwich-elementer. Glass og aluminium er brukt som fasade i salgs-lokalene, mens sandwich er bruk som fasade i verkstedarealene.

Gulvene i verkstedene består av hardbetong, mens det er brukt flis og noe parkett i alle salgslokalene. Vanlige himlinger er bare brukt i lagre og kontorlokaler, mens i resten av bygget er det brukt lyddempende absorbenter som dekker halvparten av arealene.

Energibehovet blir først og fremst dekket med fjernvarme fra Statkraft som har sitt forbrenningsanlegg bare en kilometer unna.

Plasskrevende
Tre bilfirmaer i samme bygg krever mye plass både ute og inne. Biler er ikke hyllevare. Hele bygget er på vel 20.000 kvadratmeter. Av dette disponerer Motor-Trade 7.000 og Prøven Bil 6.000 kvm, mens Kia Motors har fått 2.000 kvm til disposisjon.

Brende AS er også ansvarlig for utearealene som i stor grad består av asfalt for å sikre nok oppstillingsplasser for egne og andres biler.

Knut Dreier og hans folk er ferdig med sin jobb i disse dager, og han er godt fornøyd med det de har fått til. Det er også administrerende direktør Frithjof Anderssen hos Motor-Trade.

– Fantastisk jobb. Det kunne ikke vært gjort bedre, sier han til Byggeindustrien om HENTs innsats.

Faveo Prosjektledelse har hatt en sentral rolle i det nye bygget. Seksjonsleder Arnt Ove Okstad opplyser til Byggeindustrien at de alt i 2005 ble kontaktet av Bjørn Rune Gjelsten-selskapet Fabritius med tanke på å utvikle den vel 20 mål store tomten.

– Vi har vært byggherrens representant i dette prosjektet helt fra planleggingsstadiet og frem til bygget stod ferdig for få uker siden. Ettersom byggherren holdt til i Oslo, var det naturlig å bruke vårt kontor i Trondheim til byggoppfølging, planlegging og all nødvendig kontakt med lokale myndigheter og omgivelser, opplyser Okstad.