Østlandske Vei og Betong lavest på gangvei i Ski

Statens vegvesen fikk seks tilbud på bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesveg 152 Langhusveien mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien i Ski kommune.

Tilbudene skal gjennom en intern gjennomgang i Vegvesenet før kontrakt kan inngås og utbygging starte.

Følgende seks entreprenører leverte innen tilbudsfristen tilbud på bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien:

  • Askim Entreprenør AS med en tilbudssum på kr 45.167.199,88 pluss moms.
  • Isachsen Anlegg AS med en tilbudssum på kr 48.326.094,50 pluss moms.
  • NCC Norge AS med en tilbudssum på kr 54.678.344,70 pluss moms.
  • Østlandske Vei og Betong AS med en tilbudssum på kr 36.027.057,70 pluss moms.
  • Park og Anlegg AS med en tilbudssum på kr 43.546.862,00 pluss moms.
  • Peab Anlegg AS med en tilbudssum på kr 44.348.332.32 pluss moms.

Entreprenøren som får oppdraget skal bygge gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 Langhusveien på den 1000 meter lange strekningen mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien. I tillegg skal entreprenøren legge om flere avkjørsler og kryss skal utbedres. Dette vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

Tilbudene som Statens vegvesen har fått skal i tiden som kommer kontrolleres og eventuelle klager skal behandles før kontrakt inngås. Det er ventet at anleggsarbeidene starter våren 2018. Hoveddelen av arbeidene skal være ferdig i løpet av 2019, men det vil gjenstå noen mindre arbeid som utføres våren 2020.