Arkivfoto.

Østfoldsykehuset tildelt internasjonal BIM-pris

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) er tildelt prisen for årets beste åpne BIM-prosjekt.

Prisen er tildelt av Building Smart International, hvor en internasjonal jury har vurdert hvilke prosjekter i verden som har gjort størst innsats for å fremme bruk av åpen BIM.

- Dette var en svært gledelig nyhet og viser at vårt arbeid blir lagt merke til og bærer frukter, sier Steinar Frydenlund, direktør for Bygg og Eiendom i Helse Sør-Øst RHF. Han er også leder av prosjektstyret for Prosjekt nytt østfoldsykehus.

- Vi har vært tidlig ute med å kreve bruk av åpen BIM i prosjektene våre, og Prosjekt nytt østfoldsykehus var det første hvor vi eksplisitt la dette til grunn. Fra 2012 har dette vært et krav for samtlige utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst RHF. Dette fordi vi så at bruk av BIM ville gi flere positive effekter både for kvaliteten på det som bygges, for brukerprosessene, produksjonsprosessen og for forvaltning og drift av bygningsmassen. Da er det viktig at vi som en stor offentlig byggherre går foran og sikrer at de rette kravene stilles, slik at både våre interne arbeidsprosesser og byggebransjen må innrette sitt arbeid etter dette. Dette var også viktig da vi planla oppstart av nytt østfoldsykehus, sier Frydenlund.

Dag Bøhler, prosjektdirektør i Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) er også meget fornøyd med at prosjektet er tildelt denne prisen.

- Tildelingen er en honnør til det omfattende arbeidet vi har lagt ned i prosjektet for å virkeliggjøre bruk av BIM i stor skala, og er en stor inspirasjon. Da konkurransen om rådgivertjenester til prosjektet ble utarbeidet, la vi til grunn at modellbaserte verktøy skulle tas i bruk og benyttes aktivt i alle faser av prosjektet. Vi stilte krav om bruk av åpen BIM og ambisjonen var at BIM både skulle heve kvaliteten og effektivisere arbeidsprosessene. Vi har lykkes med å utvikle en komplett BIM av hele det nye sykehuset og vi tror at realiseringen av ”BIM på nettbrett” som vi fikk utviklet i 2013, er et veldig viktig skritt mot at modellen kan tilgjengeliggjøres på en helt ny måte på byggeplass og i drift av byggene. Vi har gjort flere verdifulle erfaringer med BIM, og ser at mye av det vi har gjort er arbeid som peker fremover til neste prosjekt. I dag vil jeg først og fremst rette en stor takk til alle som har bidratt til å virkeliggjøre BIM i prosjektet, sier Bøhler.