Østfoldhallen ser svært alvorlig på påvist legionella

Ledelsen i Østfoldhallen ser svært alvorlig på at det er påvist legionellabakterier i senterets kjøletårn.

Vi håper i det lengste at resultatene fra pasientprøvene og vannprøvene vil vise seg å være negative. Derfor vil vi avvente resultatene fra DNA-undersøkelsen før vi kommenterer ytterligere funnet av legionellabakterier i butikksenterets kjøletårn, sier styremedlem i Østfoldhallen og direktør Sigbjørn Hoem i Steen & Strøm kjøpesenter Norge til NTB. Det ble mandag klart at tre av de undersøkte kjøletårnene i Østfold hadde forekomster av legionella. Onsdag ventes resultatene som skal klargjøre om noen av bakteriene er fra samme stamme som er funnet i legionellapasientenes lunger. De tre kjøletårnene som har fått påvist legionella, tilhører Rolvsøy Metallindustri AS, Borregaard Industries Ltd og kjøpesenteret Østfoldhallen, melder Sarpsborg kommune. Smittekilden Selv om sammenstillingen av pasient-DNA og kjøletårn-DNA er klar på onsdag, er det ikke sikkert at vi vet hva som er smittekilden da, sier kommunelege i Sarpsborg, Øivind Werner Johansen. Dersom det blir match mellom funnene i kjøletårnene og pasientene, er det likevel ikke sikkert at smittekilden kommer til å bli funnet. Vi må i tillegg sammenholde DNA-resultatene med pasientenes bevegelser for å se om de har vært det aktuelle stedet. Dessuten må vi sjekke om tårnet er i stand til å sende ut så mye smitte, forklarer kommunelege Werner Johansen. Vi jobber fortsatt ut fra teorien om at det kun er én smittekilde. Men om vi finner denne, er ikke sikkert, sier Johansen. Trenger å vite Direktør Sigbjørn Hoem sier at befolkningen i Fredrikstad trenger å få visshet i hva som er smittekilden. Han understreker at kjøletårnet i Østfoldhallen aldri vil bli satt i drift igjen. Det samme gjelder kjøletårn i Steen & Strøm- konsernets tre andre kjøpesentra i Oslo og Tønsberg. Vi stengte alle kjøletårn 24. mai, og det har vært full gjennomgang med henblikk på legionellabakterier. Det ble ikke funnet noe, og disse tårnene er godkjent av helsemyndighetene for gjenåpning. Men vi kommer til å kutte ut kjøletårn og erstatte dem med såkalt tørrkjøling fra sesongen 2006. Ombygging starter til høsten, opplyser Hoem. Han sier man ikke ønsker å komme i en lignende situasjon på nytt som den man har opplevd i Fredrikstad. De fleste nybygg i dag utstyres ikke med vannbaserte kjøletårn, men med såkalte tørrkjølingsanlegg.