Østfoldhallen klandrer mediene for milliontap

Østfoldhallen i Fredrikstad tapte nærmere åtte millioner kroner under legionella-epidemien fordi kundene fryktet at senteret var smittekilden. Senteret mener mediene har skylda.

Smittejegerne hadde mistanke om at bakterien kom fra et åpent kjøletårn, som blant annet Østfoldhallen er utstyrt med. Senteret ble mye omtalt i mediene, inntil smittekilden til slutt ble funnet hos Borregaard. Det var ikke rart kundene flyktet, med all den oppmerksomheten som Østfoldhallen fikk i mediene om kjøletårn og smittekilder, sier senterleder Espen Eggen til NRK. Fagmedarbeider Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for Journalistikk mener at mediene har godt av gå i seg selv for å se om de har påført Østfoldhallen unødige tap. Men det ville være uansvarlig om mediene ikke brakte informasjon om hva helsemyndighetene og andre impliserte undersøkte og foretok seg i saken, sier han