– Østeuropeere reiser ikke hjem når de blir arbeidsledige

Antall arbeidsledige innvandrere i Norge har skutt i været. Svenskene drar hjem, mens østeuropeerne blir i landet når de mister jobben, sier forsker Bernt Bratsberg.

Ledigheten har fortsatt å øke gjennom sommeren, og antallet registrerte arbeidsledige er nå 4,3 prosent. Seniorforsker Bernt Bratsberg ved Frisch-senteret i Oslo mener arbeidsinnvandrere er overrepresentert blant dem som nå blir arbeidsledige.

– En tommelfingerregel er at arbeidsinnvandrere har tre ganger så stor sannsynlighet for å miste jobben, sier han til Klassekampen.

Seniorforskeren legger til at en stor del av de arbeidsledige innvandrerne blir igjen i Norge når jobben forsvinner, men at mobiliteten fordeler seg ulikt mellom de ulike innvandrergruppene.

– Svenskene har en langt høyere grad av mobilitet ut av landet enn østeuropeerne, sier han.

Bratsberg forklarer forskjellen i mobilitet med at det er mer gunstig å bli arbeidsledig i Norge enn i Øst-Europa, og at arbeidere som har opparbeidet rettigheter i Norge, derfor foretrekker å bli igjen.

– Det kan være gunstigere å bli i Norge en periode på dagpenger, framfor å dra tilbake til for eksempel Polen og lete etter arbeid der, sier han.

– Ulempen med det frie arbeidsmarkedet i EU er de store forskjellene i velferdsordninger. Slik at når nedturen kommer, så får vi ikke den samme strømmen ut av landet, sier Bratsberg til Klassekampen.