OSO tar vi berederbølgen

Frykt for varig høye strømpriser får folk til å skifte ut gamle varmtvannsberedere.

Viseadm. Dir Sigurd Braathen i OSO HOTWATER merker på en ekstra hyggelig omsetningsutvikling at utskiftningstakten er blitt raskere. Forklaringen mener han er å finne i at den nye generasjons skumisolerte beredere holder mye bedre på varmen i vannet enn de tidligere mineralullisolerte. - 30-40 % redusert varmetap og en alminnelig oppfatning om at fremtidige strømpriser stadig vil bli høyere, betyr en meget rask inntjening av kostnaden til utskiftning av varmtvannsbereder. Med en forventet berederlevetid på 25-30 år blir det også atskillig tusenlapper spart i årenes løp. Mange velger riktignok en større bereder med økt brukerkomfort når de først skifter. Og det moderne designet har selvsagt også en del å si. - Energibesparelsen ved et berederskifte er likevel ikke så helt åpenbar for flertallet av landets beredereiere. Dette utskiftningsmarkedet hadde derfor vært tjent med litt drahjelp og fokus fra Enova, gjerne i form av et tilskudd. Regnestykker viser meget store nasjonale enøkgevinster, dersom utskiftningstakten på denne måten kunne økes ytterligere. For eksempel ville 10.000 utskiftede beredere som følge av en tilskuddsordning, bety en samlet energisparegevinst pr. år på 3.8 mill. kWh.