Oslos befolkning øker til 768.000 innbyggere

Det vil i 2030 være 768.000 innbyggere i Oslo, viser en befolkningsframskrivning som Oslo kommune har utarbeidet i fellesskap med Akershus fylkeskommune.

Akershus fylke vil ha rundt 718.000 innbyggere i 2030. Dermed vil Oslo og Akershus ha totalt 1.486.000 innbyggere i 2030, sammenlignet med 1.103.100 i dag.

Økningen vil være en naturlig konsekvens av at folk lever lengre, høy fruktbarhet, lavere dødelighet, økt sentralisering og en markant netto innflytting, ifølge rapporten.

Prognosene er imidlertid usikre. Derfor foreligger det tre alternativer. Hovedalternativet anses for å være mest realistisk, med 768.000 innbyggere i Oslo og 718.000 i Akershus i 2030. Høyalternativet innebærer økt befolkningsvekst, mens lavalternativet er justert for lavere vekst.

Fruktbarheten i Oslo er i år på 1,92 barn per kvinne. I hovedanslaget er det regnet inn at dette faller til 1,87 fra og med 2013, men kan ifølge de høyeste anslagene øke til 2,07 og ifølge de laveste prognosene falle til 1,51 barn.
Levealderen for kvinner vil øke med 3,4 år fram mot 2030, mens menns forventede levealder vil øke med 3,5 år, ifølge hovedalternativet.

Den årlige innflyttingen fra utlandet til Norge har lenge vært økende, men vil bli fallende uansett hvilket av alternativene som legges til grunn, ifølge rapporten.