Oslofolk vil ofre mest

Arbeidstagere i Oslo er mest villige til å gå ned i lønn for å beholde jobben.

Samtidig er det her folk er mest innstilt på å jobbe mer for samme lønn. Dette viser en undersøkelse analysebyrået Infact har utført for Xtra personell.

I finanskrisetider skulle man tro at det er økt vilje til å gjøre en ekstra innsats på jobben. Xtra personells undersøkelse bekrefter blant annet at dette også er tilfelle, særlig på Østlandet, og i hovedstaden spesielt.

I Oslo svarer hele 28,1% klart «ja» på spørsmålet om de kan akseptere å gå ned i lønn om det er nødvendig for å beholde jobben. På Vestlandet er viljen til å gå ned i lønn lavest (17,9%). For landet som helhet er prosenttallet 21,4%. Samtidig er det i Oslo folk er mest innstilt på å jobbe mer for samme lønn (34,6%).

- Hovedstadsområdet har mange ulike jobber å by på, og mange flytter inn for å skaffe seg jobber de er spesielt utdannet og motiverte for. Samtidig er nok konkurransen blant arbeidstagerne større her, slik at man i krisetider gjerne yter litt ekstra. I tillegg er mange av de store finansinstitusjonene lokalisert her, og de merket krisen først, slik at kriseopplevelsen muligens er større i Oslo enn i andre deler av landet, sier administrerende direktør i Xtra personell, Kristian Fæste

På landsbasis er det i privat sektor at flest vil jobbe mer for samme lønn. Helse- og omsorgsyrkene utpeker seg spesielt med stor forskjell mellom privat og offentlig ansatte: Blant de offentlig helseansatte svarer skarve 7,3% klart «ja» til å gå ned i lønn om det er nødvendig for å beholde jobben, mens nesten en tredjedel av de ansatte i private helseforetak er positive til dette. Men ser man på tallene der bransjer sammenlignes, er det innen IT/teknologi og konsulentvirksomhet nærmere halvparten av de ansatte (44,6%) som heller går ned i lønn enn å miste jobben.

Undersøkelsen viser også at mange av arbeidstagerne som lever i en husstand med inntekt mellom kr 250.000 og kr 500.000, vil kunne akseptere å jobbe mer for samme lønn. 25,9% oppgir dette. Tallet ligger svært nær andelen som er positiv til dette i husstandene der samlet inntekt er kr 750.000 eller mer (26,6%).

- Det er altså ikke bare dem med høyest inntekt som kan akseptere å gå ned i lønn om de føler det er nødvendig. Dette bekrefter hvor essensielt det oppleves å ha en jobb å gå til - uansett. Jobb er viktig for manges selvfølelse, fordi man opplever å være en tellende del av samfunnet. Dette gjelder selv om man jobber deltid eller ikke alltid er i jobb, sier Fæste.

Undersøkelsen, som er landsrepresentativ, ble gjennomført i uke 11 og 1157 respondenter ble intervjuet over telefon.