Advokat Kristin Bjella ble valgt til nestleder i Oslo Vei-styret under ekstraordinær generalforsamling høsten 2012. Det nye styret erstattet det gamle som var ledet av Jan Erik Holmberg (til venstre).

Oslo Vei-konkursen: - Situasjonen var verre enn vi ble forespeilet

Det nye styret som skulle få Oslo Vei på rett kjøl høsten 2012, visste lite om hvor dårlig økonomien egentlig var i selskapet da de sa ja til oppgaven.

Tidligere Entra-sjef Kyrre Olaf Johansen ble valgt til leder og Hjort-partner og advokat Kristin Bjella ble ny nestleder i styret under en ekstraordinær generalforsamling i september 2012.

Onsdag var Bjella en av aktørene som forklarte seg under Oslo Vei-høringen i Oslo rådhus.

Bjella mener bakgrunnen for konkursen er mer sammensatt enn hva tidligere styreleder Jan Erik Holmberg og administrerende direktør Arnt Ove Rønning hevder. 

De to tidligere Oslo Vei-toppene sa under høringen at uttaksstopp i Huken var den direkte årsaken til konkursen. De hevdet selskapets fall ene og alene var politisk styrt.

- Kunne gått konkurs også med Huken-drift

Under gårsdagens høring sa Kristin Bjella at selv om Huken var svært viktig for selskapet, er det ikke sikkert konkursen ville vært unngått selv om politikerne hadde sagt ja til fortsatt steinuttak i Huken.

- Økonomien i selskapet var veldig dårlig av flere grunner. Flere selskap som ble kjøpt inn viste seg å ikke ha så høy verdi som forutsatt, og selskapet var i en veldig presset likviditetsmessig situasjon av ulike grunner. Men at det var tungtveiende, det var det nok, sa Kristin Bjella.

Det nye styret hadde fått signaler – blant annet i brevsform fra kommunen – at de ville stå ved selskapets side. Dette ble tolket som at de ville være villige til å gå inn med ny kapital, noe som også ble kommunisert til selskapets bankforbindelser.

- Verre enn forespeilet

Carl I. Hagen (Frp), som var en av flere politikere som stilte Oslo Vei-aktørene spørsmål under høringen, ville vite om Bjella og de andre i styret ble forbauset da Oslo kommune likevel ikke valgte å gå inn med ny kapital i selskapet.

- Om jeg var forbauset akkurat der og da, vet jeg ikke. Dette var en lang prosess, svarte Bjella.

Carl I. Hagen prøvde seg på nytt:

- Men med kunnskapen du fikk som styrets nestleder, føler du deg lurt eller visste du at du høsten 2012 gikk inn et selskap som egentlig ikke er liv laga, ville Carl I. Hagen vite.

- Det visste vi ikke. Vi visste at det var et selskap som ville ha utfordringer dersom de ikke fikk drive Huken lenger, men visste ikke at det sto til som det gjorde.

- Var det verre enn dere ble forespeilet, fulgte Hagen opp.

- Ja, det var det, svarte Bjella som beskrev perioden fra styrejobben som krevende og hektisk. 

Hektisk aktivitet

I perioden fra det nye styret ble valgt på generalforsamling 20. september i 2012 og frem til selskapet ble slått konkurs 7. desember samme år, ble det til sammen avholdt 10 styremøter og like mange arbeidsmøter.

I tillegg til den hektiske aktiviteten internt i selskapet, måtte de også leie inn ekstern hjelp for å få den hele og fulle oversikten over den økonomiske situasjonen.

- Det nye styret hadde en vanskelig jobb med å få klarhet i økonomien. Vi balanserte på en knivsegg i forhold til bankens krav og kaptalbehovene i selskapet. Vi kalte derfor tidlig inn en konkursadvokat og fikk løpende rådgivning for å sikre at vi opererte på den riktige siden av loven, sa Bjella.

Nærmere 300 ansatte og store verdier gikk tapt da Oslo Vei ble slått konkurs i desember 2012.