- Det var et politisk valg og ikke dårlig styring som førte til konkursen i Oslo Vei, mener tidligere  tidligere administrerende direktør Arnt Olav Rønning og styreleder Jan Erik Holmberg og  i Oslo Vei.

- Oslo Vei-konkursen er en politisk styrt tragedie

Både tidligere styreleder Jan Erik Holmberg og tidligere administrerende direktør Arnt Olav Rønning i Oslo Vei tok lite selvkritikk under høringen rundt konkursen i selskapet. I stedet plasserte de skyld hos eier Oslo kommune anført av næringsbyråd Hallstein Bjercke (V).

Onsdag svarte Bjercke, Holmberg, Rønning og flere andre aktører rundt Oslo vei-konkursen på spørsmål fra de folkevalgte i en over fem timer lang høring i Oslo rådhus.

Versjonene om hvorfor Oslo Vei gikk konkurs spriker.

– Konkursen i Oslo vei er en unødvendig politisk tragedie, styrt og gjennomført av byråd Bjercke. Nå står vi kun igjen med tapere, med unntak av Åsland pukkverk og advokatene, sa tidligere administrerende direktør i Oslo vei, Arnt Ove Rønning under onsdagens Oslo vei-høring.

- Arbeidsplasser kunne vært sikret

Oslo Vei leide Huken-grunnen av selskapets eier Oslo kommune, og leiekontrakten skulle etter planen gått ut i 2021. Men bystyret besluttet å stoppe uttaket av stein høsten 2010.

I september 2012 instruerte kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) Oslo Vei til å avvikle pukk-og asfaltverket, og fristen ble satt til 31. desember 2014.

- Selskapets verdier og nærmere 300 arbeidsplasser kunne vært sikret dersom Oslo kommune hadde etterlevd allerede inngåtte avtaler, hevdet Rønning.

- Ikke dårlig drift

Ifølge den tidligere Oslo Vei-sjefen førte uttaksstoppet av stein til at selskapet mistet mellom 30 og 40 millioner kroner årlig på bunnlinjen fordi stein til pukkverket måtte kjøpes inn eksternt.

– Konkursen skyldtes ikke dårlig drift. Det er eiers stans i steinuttaket som er den direkte årsaken til konkursen, sa Rønning og la til at dette var et stjerneeksempel på sammenblanding av roller som eier og ønske om å gjennomføre politiske mål. 

- Det var en meget spesiell situasjon å ha en eier som systematisk motarbeidet selskapet og påførte selskapet betydelige tap.

Også Jan Erik Holmberg pekte på at forretningsmessige sidene ved Oslo veis drift druknet i politiske mål.

– Det er helt uforståelig for meg at politikken overtok for butikken når det gjelder de forretningsmessige avtalene kommunen hadde med selskapet, sa Jan Erik Holmberg.

- Uttaksstopp ikke årsak til konkursen

Næringsbyråd Hallstein Bjercke. (Arkivfoto: NTB scanpix)

Ikke overraskende var både Holmberg og Rønnings versjoner langt unna den forklaringen byråd Hallstein Bjercke selv presenterte under høringen. 

Bjercke avviste at beslutningen om å stoppe uttaket av stein i Huken var årsaken til konkursen i selskapet.

I stedet plasserte byråden skylden på det gamle styret og det han mener er flere dårlige beslutninger og manglende økonomisk kontroll.

Han trakk blant annet frem oppkjøpene av to selskaper i 2011, blant dem TT-Teknikk, og underskudd på fire av selskapets fem forretningsområder som utslagsgivende for selskapets skjebne.

– Det er besynderlig å skylde på det ene av fem forretningsområder som går med overskudd når man skal forklare en konkurs, sa Bjercke om Holmbergs og Rønnings påstander om at det var stopp av uttak av stein i Huken i 2010 som til slutt ble kroken på døra. 

- Ikke forsvarlig å gå inn med 140 millioner

Han forsvarte også beslutningen om ikke å spytte inn ekstra midler for å redde selskapet like før konkursen i 2012.

– Hva ville skjedd om kommunen hadde skutt inn 140 millioner kroner i dette selskapet? Det blir en hypotetisk betraktning, men det som er sikkert er at en slik løsning ikke kunne forsvares økonomisk utfra den informasjonen vi hadde og den situasjonen vi sto oppe i, sa Bjercke.

– Med konkurs og tap av verdier og arbeidsplasser som utfall, var det naturligvis ikke enkelt å si nei. Men som politiker måtte jeg ta ansvar for fellesskapets penger, sa Bjercke.

Bakgrunnen for høringen er at både Byrådet og det tidligere styret i Oslo vei har fått kritikk av Kommunerevisjonen for styringen av selskapet. Høringen tok ikke for seg anklager om påståtte misligheter i selskapet.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke avviser at beslutningen om å stoppe uttaket av stein i Huken var årsaken til Oslo Vei gikk konkurs.