Oslo Vei-boet arbeider med å få oversikt

Oslo Vei-boet arbeider nå med å få oversikt over løpende prosjekter og status på disse for eventuell videreføring.

Det arbeides også med salg av eiendeler for øvrig, herunder aksjer/eiendeler i datterselskapene til Oslo Vei AS, skriver boet i en pressemelding.

Datterselskapene er ikke konkurs, og driften fortsetter som vanlig i disse. Inntil videre fortsetter også driften som normalt på Oslo Veis pukkverk på Huken.

Oslo Vei AS ble tatt under Oslo byfogdembetes behandling som konkursbo fredag 7. desember 2012 kl. 14.30. Tom Hugo Ottesen ved Kvale Advokafirma DA er oppnevnt som bostyrer.

Det er avholdt allmannamøte for selskapets 165 ansatte, hvor de er orientert om situasjonen. Boet vil sammen med NAV Lønnsgaranti bestrebe seg på å få lagt til rette for en utbetaling før jul til samtlige ansatte.