Oslo-prosjekt må betale 200.000 kroner i tvangsmulkt etter å ha ignorert stoppordre - her stanser politiet en rekke arbeidere uten HMS-kort på den stengte byggeplassen

Et boligprosjekt på Nedre Furuset er ilagt 200.000 kroner i tvangsmulkt for ikke å etterkomme en stoppordre på byggearbeider, og for ikke å etterkomme pålegg om å sikre byggeplassen.

Det skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo i en pressemelding mandag.

– Vi ser svært alvorlig på brudd på stoppordre og manglende sikring av byggeplassen, sier avdelingsdirektør Anne-Marie Vikla i Plan- og bygningsetaten i pressemeldingen.

– Vi følger byggeprosjektet i Soleglad 4 tett, og har vært på mange tilsyn på byggeplassen. Under et tilsyn 9. september ble det avslørt at det har foregått arbeider på bygget i perioden mellom mars og september til tross for stoppordren vi ga i 2019. I tillegg var ikke byggeplassen tilstrekkelig sikret, sier Vikla.

Prosjektet var omtalt på groruddalen.no i august.

Varsler ytterligere tvangsmulkt

Etter tips om arbeidere på byggeplassen og i samarbeid med A-krimsenteret, gjorde PBE et nytt tilsyn 18. september. Politiet anholdt da flere personer fra Litauen etter at de forsøkte å forlate den stengte byggeplassen. De hadde på seg arbeidsklær, men ingen hadde HMS-kort eller arbeidsavtaler, heter det i pressemeldingen.

– Tiltakshaver er nå ilagt 200.000 kroner i tvangsmulkt for brudd på vilkårene i stoppordren. Vi har samtidig varslet ytterligere 300.000 kroner i tvangsmulkt dersom ikke påleggene etterkommes, forteller Vikla.

Det er også gjennomført et dokumenttilsyn knyttet til kvalifikasjoner i selskapet Multi Bygg Consult, som har rollen som ansvarlig søker. Tilsynet avdekket flere avvik fra forskriftene i plan- og bygningsloven om ansvarsretter, skriver PBE.

Vurderer å frata ansvarsretter

Multi Bygg Consult ble 8. september varslet om at etaten vurderer å frata selskapet ansvarsretter på flere av rollene de har i Soleglad 4, som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende innenfor flere ulike fagområder.

– Etter en samlet vurdering av dokumenttilsynet mener vi at Multi Bygg Consult AS ikke har dokumentert at de er kvalifisert til å ha ansvarsrett for de ulike rollene innenfor en rekke av fagområdene, sier Vikla.

Arbeidstilsynet har tidligere pålagt Multi Bygg Consult stans i næringsaktivitet, noe selskapet, ifølge pressemeldingen fra PBE, skal ha benektet overfor politiet.

Byggeindustrien har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder i Multi Bygg Consult, men han har foreløpig ikke gitt noen kommentar.