Oslo KrF vil bremse barnehage utbyggingen

3.000 Oslo-barn står i barnehagekø, men likevel vil Oslo Kristelig Folkeparti bremse barnehageutbyggingen i hovedstaden. Partiet er bekymret for kvaliteten i barnehagetilbudet.

Vi må tilpasse tempoet i barnehageutbyggingen, slik at det blir forsvarlig for innhold og kvalitet, sier leder i Oslo KrF, Aud Kvalbein, til Aften. Oslo kommune planlegger å bygge 3.800 nye barnehageplasser i år. Vi vil ha full barnehagedekning, men vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vedlikeholdet må være forsvarlig, og barna kan ikke puttes inn i tomme bygninger uten kvalifiserte voksne til å ta seg av dem, sier Kvalbein. Flere barnehager er falleferdige og de kommunale barnehagene i Oslo har et samlet etterslep på vedlikeholdet på 750 millioner kroner. Samtidig er det vanskelig å få tak i kvalifisert personell. I dag mangler over 300 styrere og pedagogiske ledere i Oslos barnehager godkjent utdannelse. Etter utbyggingen av de 3.800 planlagte barnehageplassene i år, vil kommunen mangle 650 førskolelærere. Det bekymrer KrF og Kvalbein etterlyser en massiv kampanje for å skaffe flere førskolelærere. Vi må gjøre alt vi kan. Vi må vurdere høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for å få førskolelærerne til Oslo, sier Kvalbein.