Slik skal det nye bygget se ut. Ill. KIMA Arkitekter v/Inge Hareide

Oslo Areal realiserer storbygg mellom Holbergs plass og Pilestredet

Oslo Areal AS skal rive og bygge nytt kontorbygg i Pilestredet 33.

Eksisterende bygg i Pilestredet 33 skal rives.

– Det nye kontorbygget vil bli et godt eksponert landemerke i Oslo sentrum, og vil erstatte dagens umoderne bygg. Det vil få en elegant utforming og bli et miljøbygg med fokus på moderne løsninger. Går alt som planlagt, vil Nye Pilestredet 33 fremstå som et av Oslos mest attraktive kontorbygg, og skape liv og røre i strøket i 2020, sier adm. dir. i Oslo Areal AS, Mona Ingebrigtsen.

Ifølge Ingebrigtsen vil Nye Pilestredet 33 få utadrettede funksjoner på gateplan, og tilføre området en spennende og urban profil.

Oslo Areal sender søknad om rammetillatelse for riving og nybygg ved årsskiftet.

– Det vil bli et bygg med miljøklassifisering Breeam NOR Very Good/Excellent og Energiklasse A, og vil stå ferdig sommeren 2020. Oslo Areal er fornøyd med å bidra til at Nye Pilestredet 33 blir et kontorbygg for morgendagen. Det innebærer også at det blir tilrettelagt for miljøvennlig transport (sykler og el-sykler) til og fra jobb. Dette blir et bygg med helhetlig miljøfokus, slår hun fast.

Ingebrigtsen peker på at et nybygg er mest hensiktsmessig fordi det er mange begrensninger i nåværende struktur.

– Den gjør det vanskelig å åpne fasaden for å få liv og røre på gateplan. Det nye bygget vil også få et større sammenhengende etasjeplan som er tilpasset moderne samarbeidsformer, og gi fremtidens leietakere en hverdag med mer lys, luft og trivsel, sier hun.