Foto: Oslo Areal

Oslo Areal kjøper to eiendommer

Oslo Areal AS har kjøpt eiendommene Pilestredet 33 og Tullinsgate 2 av hhv Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS og DNB Livsforsikring

Eiendomskomplekset er på ca 28 500 m2 og består av Pilestredet 33 på 17 etasjer pluss underetasjer og Tullinsgate 2 på 8 etasjer. I tillegg har eiendommene 180 parkeringsplasser i 3 felles underetasjer. Eiendommene har en meget sentral og attraktiv beliggenhet i Oslo Sentrum, med alt av offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Pilestredet 33 er i hovedsak leid ut til Oslo Kemnerkontor mens Tullinsgate 2 er en flerbrukereiendom.

- Kjøpet bekrefter Oslo Areal sin satsning på sentrale kontoreiendommer med behov for videreutvikling på sikt. Planen er å transformere eiendommene til moderne, fleksible og effektive kontorarbeidsplasser for miljøbevisste leietakere, sier administrerende direktør Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal AS. Muligheten til å kjøpe begge eiendommene for å integrere de i en helhet igjen var også avgjørende for vår interesse."

Eiendommene overtas i løpet av 4. kvartal

Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS har som en del av sin løpende porteføljeforvaltning solgt kontoreiendommen Pilestredet 33 i Oslo. Midlene som frigjøres ved salget skal reinvesteres.

- Det å samle Pilestredet 33 og Tullinsgate 2 på en eiers hånd gir gode muligheter for å skape en meget attraktiv eiendom i fremtiden. Kjøpesummen reflekterer dette, sier Knut Haraldson i Aberdeen Asset Management AS.

DNB Næringseiendom mener dette er et godt tidspunkt for å realisere verdier; - Vi er meget fornøyd med salget og vi tror også at Oslo Areal vil være i en god posisjon til å videreutvikle Tullinsgt. 2 i kombinasjon med sitt eierskap i naboeiendommen Pilestredet 33. DNB Liv har en stor eiendomsportefølje og denne type salg er en naturlig tilpasning av den totale eiendomsporteføljen i Livselskapet, samtidig sikrer salget en god avkastning for DNBs pensjonskunder, sier adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom.