Oseberg Delta-kontrakt til Reinertsen

Hydro har tildelt Reinertsen en modifikasjonskontrakt for oppkobling av satellittfeltet Oseberg Delta til Oseberg Feltsenter. Kontrakten har en totalverdi på 180 millioner kroner eksklusive opsjon.

Kontrakten omfatter modifikasjoner for å knytte Oseberg Delta-produksjonen til det eksisterende prosessanlegget på plattformen. Planen for utbygging av Oseberg Delta i Nordsjøen ble i september godkjent av Regjeringen. Gass- og kondensatfeltet bygges ut på havbunnen og starter etter planen produksjonen 1. oktober 2007. Feltet som befinner seg 15 mil vest for Bergen, bygges ut med én brønnramme på havbunnen. Brønnstrømmen skal transporteres til prosessanlegget på Oseberg D-plattformen gjennom to rørledninger. Utbyggingen åpner for oppkobling av andre strukturer i nærheten og er den foreløpig siste milepælen i Hydros langsiktige arbeid for å utvikle Oseberg-området. Dette utbyggingsprosjektet vil bidra til å opprettholde produksjonsnivået i Oseberg-området i årene fremover. Tidligere i år har satellittfeltet J-struktur på Oseberg Sør startet opp produksjonen, mens Oseberg Vestflanken etter planen starter produksjonen i desember.