OSCAR vant pris for beste paper på internasjonal forskningskonferanse

Med paperet “Contradictions of interests in early phase of real estate projects – What adds value for owners and users?” mottok Marit Støre Valen (NTNU), Knut Boge (Høgskolen i Oslo og Akershus) og Margrethe Foss (Multiconsult) pris for beste paper på CIB World Building Congress 2016.

Kongressen gikk av stabelen 30. mai - 3. juni i Tampere, Finland. Kongressen samlet anerkjente forskere innen bygg og eiendom fra mer enn 50 land, og over 400 papere ble presentert. Med den brede deltagelsen kongressen har, henger en slik pris høyt.

Paperet presenterer resultater fra forsknings- og utviklingsprosjektet OSCARs delprosjekt 1 som omhandler tidligfase i prosjekter, og som ledes av Margrethe Foss i Multiconsult. OSCAR har som mål å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøysom muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdi for eiere og brukere gjennom dets levetid. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråds program for brukerstyrt innovasjon (BIA) i perioden 2014-2017, og har en bred sammensetning med hele 20 partnere fra byggenæringen og forsknings- og undervisningsinstitusjoner.

Paperet er basert på funn fra litteraturstudie og en storskala spørreundersøkelse med nær 800 respondenter fra den norske byggenæringen. Litteraturen peker på behov for økt kompetanse i verdiledelse og nye «co-creative» samarbeidsmodeller som en kontinuerlig prosess i design og gjennomføring. Forfatterne foreslår å benytte en strukturert nettverk-rolle for å bedre forstå og sikre behovene til eier, brukere og facilities management, samt å forbedre brukernes innflytelse på beslutningsprosessen i tidligfase.

- Vi mener dette er en måte å lykkes med design og tekniske løsninger som er innovativ, sier forfatterne.

Paperet er elektronisk tiljgengeligher