Daglig leder i ABO Plan og Arkitektur AS, Tommy I. Hansen og günderen av Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS, Hanne Klæbo, er enige om oppkjøpsavtale.

Os-selskap på arkitekthandel i Bergen

ABO Plan & Arkitektur AS blir største aksjonær i Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS.

ABO Plan og Arkitektur AS fra Os har inngått avtale med bergensfirmaet Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS om kjøp av 51 prosent av aksjene i selskapet.

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS skal fortsette under eksisterende merkevare, skriver selskapene i en pressemelding.

- ABO Plan og Arkitektur har lenge hatt store deler av sitt kundemarked i Bergen, og vil med dette strategiske grepet komme ennå tettere på markedet og våre oppdragsgivere. Vi har lagt en ganske ambisiøs plan med den videre utviklingen av Elfrida Bull Bene AS, og ser frem til å bidra med kunnskap og vårt nettverk, sier daglig leder i ABO Plan og Arkitektur AS, Tommy I. Hansen i meldingen.

Arkitektstudio Elfrida Bull Bene sin gründer, Hanne Klæbo, er fornøyd med avtalen.

- Det føles som en riktig vei for oss å gå å bli en del av ABO Plan og Arkitektur AS, og vi ser frem til å kunne tilby våre kunder et tyngre tverrfaglig tilbud. Her blir vi en del av et større miljø samtidig som vi beholder merkevaren og jobber videre med vårt verdigrunnlag hvor utvikling har en stor plass. Vi har mye å tilføre hverandre , sier Klæbo.