Ørsta-gruppen ser mot Finland

For å styrke sin posisjon på det finske tunnelmarkedet, har Ørsta-gruppen AS etablert selskapet Tunneltech OY.

Tunneltech OY er etablert som et entreprenørselskap spesialisert for montering av hvelv i vei og jernbanetunneler. En forventet sterk vekst i det finske tunnelmarkedet er bakgrunnen for å etablere selskapet der Ørsta-gruppens norske datterselskap Tunnelteknikk AS får en viktig funksjon. Og Ørsta-gruppen kan by på flere nyheter. Etter å ha samarbeidet siden 2003 om utvikling av et brannsikkert tunnelhvelv i kompositt, går Ørsta-gruppen AS nå inn i Vello Nordic AS med en eierandel på 40 prosent. Vello Nordic, som frem til nå har vært 100 prosent eid av Spilka Gruppen, utvikler og produserer profiler i kompositt bl.a. til byggeindustrien og offshoresektoren. Samarbeidet med Ørsta-gruppen om utviklingen av brannsikre tunnelhvelv i kompositt forventes å gi selskapet betydelig omsetningsøkning på sikt. Det er derfor et naturlig tidspunkt for Ørsta-gruppen å gå inn på eiersiden. Tunnelsikring er et av hovedsatsingsområdene for Ørsta-gruppen og konsernet er en betydelig leverandør av tunnelsikringsutstyr i Norge og internasjonalt.