Ormen Lange-røret har nådd England

Den sørlige delen av Ormen Lange-rørledningen har nådd Easington i England. Dermed er en milepæl passert for verdens lengste gassrørledning til havs.

Det er likevel langt igjen, for det er bare rørledningen fra Sleipner-plattformen til Easington som nå er fullført. Den er på 525 kilometer, opplyser informasjonssjef Vegar Stokset i Hydro til NTB. Mye stål Mellom Sleipner og ilandføringsstedet Nyhamna i Aukra kommune utenfor Molde skal det også bygges en rørgate for eksport av gass. Så langt er bare 33 kilometer av denne rørgaten fullført. 590 kilometer skal legges i løpet av 2006. Totalt blir rørledningen, Langeled, mellom Aukra og Easington, på 1.200 kilometer. Mer enn en million tonn stål går med til rørledningen, som skal forsyne England med gass. Når produksjonen i Ormen Lange-feltet starter høsten 2007, vil rundt 70 millioner kubikkmeter gass, en mengde som tilsvarer hele Norges energibehov hver dag kunne strømme gjennom Langeled-rørledningen. Ledningen legges av rørfabrikken «LB200» fra Stolt Offshore og «Solitaire» fra Allseas. Halvferdig Stokset opplyser til NTB at 50 prosent av Ormen Lange-anlegget offshore og på land nå er ferdig. Vi følger fortsatt den tidsplanen som er satt opp på forhånd. Betongarbeidene på landanlegget vil stort sett være ferdig rundt årsskiftet, og da begynner de tekniske installasjonene. Samtidig økes bemanningen på anlegget, og vil være oppe i 2.000 mann på landanlegget i Aukra kommune i mai, sier Stokset. Hydro er operatør for Ormen Lange/Langeled i utbyggingsfasen, mens Shell overtar i driftsfasen fra høsten 2007. Ormen Lange-anlegget med Langeled er beregnet å koste 66 milliarder 2003-kroner.