Orkla varsler snuoperasjon

Orkla leverer et godt resultat for andre kvartal, men skal nå snu den negative utviklingen i Orkla Foods.

Orkla fikk et resultat før skatt på 3,1 milliarder kroner andre kvartal, som er rundt 1 milliard mer enn i samme periode i fjor.

Det gode resultatet skyldes veksten i REC (Renewable Energy Corporation). Selskapet er likevel ikke fornøyd med resultatene fra Orkla Foods, og setter i gang en snuoperasjon.

- Totalt sett presterte konsernet et godt resultat i andre kvartal, og de fleste områdene viser fremgang. Samtidig er vi denne gangen ikke fornøyd med resultatene i Orkla Foods. Omfattende programmer er iverksatt, og ambisjonen er gjennom 2008 å komme tilbake til den lønnsomheten selskapet historisk har hatt, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

Orkla hadde et driftsresultat på 1,1 milliarder kroner, det er noe bedre enn på samme periode i fjor da driftsresultatet var på 990 millioner kroner. Også driftsinntektene øker i Orkla. Andre kvartal omsatte selskapet for over 14 milliarder kroner, om lag 1 milliard mer enn i samme periode i 2006.