Orkla taper penger

Orkla hadde et underskudd på 315 millioner kroner før skatt i første kvartal i år. Selskapet skylder på svake konjunkturer.

Orkla har planlagt og satt i gang omfattende tiltak for å styre kontantstrømmen og tilpasse produksjonskapasiteten til den svake markedssituasjonen.

Driftsinntektene i første kvartal endte på 13,4 milliarder kroner, ned fra 16,3 milliarder året før.

En vesentlig del av nedgangen skyldes svake markeder og et volumfall på 40 prosent for Orkla Aluminium Solutions.