Orkdals største byggeprosjekt

Et enstemmig kommunestyre i Orkdal kommune vedtok onsdag det største kommunale byggeprosjektet i kommunens historie. 

I løpet av de neste to årene skal det bygges et kombinert svømme- og folkehelseanlegg til den nette sum av 310 millioner kroner. Det er kommunen som skal stå for bygging og drift, og prosjektet forutsetter tippemidler og momsfritak på rundt en tredjedel av investeringene.

Kort fortalt skal Orkdal Folkehelsesenter, som er arbeidstittelen, deles i tre ulike prosjekter. Det største blir svømmeanlegget. Det skal bygges to svømmebasseng, hver på 25 meter, og et mindre med den halve lengden. Til svømmeanlegget skal det foruten de nødvendige garderober og renseanlegg, også anlegges kjente badeattraksjoner som vannsklie, bølgemaskin, vannkanoner etc. Hele badeanlegget vil bli på over 4500 kvadratmeter (kvm).

Det skal bygges et folkehelsenter på over 1700 kvm. Det skal blant annet inneholde et tradisjonelt treningssenter, spaanlegg, garderober, helsestasjon og anlegg for fysioterapi.

Det siste anlegget er et servicesenter på vel 1000 kvm med blant annet kantine, konferanseavdeling og foajeer.

Det forutsettes byggestart neste år slik at ordfører Oddbjørn Bang (Sp) trolig som den aller første kan stupe ut i det nye bassenget i løpet av 2019. I neste byggetrinn skal det bygges et parkeringshus i tre etasjer.

Planen er å gjøre Orkdal til en mønsterkommune innen folkehelse og idrett. Anlegget skal bygges i tilknytning til dagens idrettsanlegg på Orkanger der det fra før er en idrettsbane, idrettshall og en egen klatrehall. Kommunen håper på 100.000 besøkende i året til anlegget.

Finansieringen utenom forventede tippemidler blir sju millioner kroner årlig avsatt til fond de neste fire årene. Over 40 millioner kommer fra salg av kommunale eiendommer. Til sammen har kommunen en egenkapital på 68 millioner kroner før de går ut på lånemarkedet.