Prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg-prosjektet nytt regjeringskvartal.

Orienterte om milliardoppdrag i regjeringskvartalet

Prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg-prosjektet nytt regjeringskvartal presenterte noen av de omfattende utbyggingsplanene for regjeringskvartalet for byggenæringen under EBAOs markedskonferanse tirsdag.

– Regjeringskvartalet er et spesielt prosjekt med et spesielt bakteppe og stor oppmerksomhet fra mange leirer, påpekte Jørgensen da han åpnet presentasjonen om utbyggingsplanene slik de er i dag.

På dette tidspunktet er Statsbygg i gang med forprosjektet og med flere konkurranser i prosjektet. Byggestart for forberedende arbeider er planlagt tidlig 2020. Allerede til høsten i år planlegger Statsbygg å starte opp første samspillsfase.

– Hvorfor samspill? For det første tror vi på å snakke sammen. Sikkerhetshensynene i prosjektet gjør også at det kan bli vanskelig for tilbyderne å regne på prosjektet, påpekte Jørgensen.

Forprosjektet, som allerede er i gang, sammen med ekstern kvalitetssikring skal gi grunnlag for Stortingets behandling om kostnadsramme og byggestart høsten 2020. Statsbygg håper dermed å komme i gang med byggestart på hovedkontraktene i 2021.

Første byggetrinn består av kjeller med omtrent 25.000 kvadratmeter nybygg og med en estimert entreprisekostnad på omtrent 1,2 milliarder kroner, totalrehabilitering av høyblokken til litt over én milliard kroner, og bygging av D-blokken til omtrent 950 millioner kroner.

– Vi satser på oppstart i første kvartal i 2021 for høyblokken, sa Jørgensen.