Asle Ruud (t.v.) og Fredly A. Bjørnstad.

Organisasjonsendringer i Kynningsrud Prefab

Det er ansatt ny salgssjef og ny assisterende daglig leder i Kynningsrud Prefab.

Fredly A. Bjørnstad trer inn i ny stilling som salgssjef for norske Prefab fra 1. januar 2019. Han skal lede og utvikle salgsavdelingen i Kynningsrud Prefab AS videre.

I hans nye rolle som salgssjef vil blant annet utvikling av dataverktøy og nye kalkylemodeller bli viktige arbeidsoppgave.

Bjørnstad ble ansatt på konstruksjonsavdelingen i september 2006, og i februar 2012 gikk han over til salgsavdelingen som salgsingeniør.

– Nå er han klar for nye utfordringer, og vi ser fram til å følge hans videre ferd i selskapet, sier daglig leder i Kynningsrud Prefab AS, Pål A. Sanne.

Helge Sagen, som har vært salgssjef siden august 2000, forsetter i salgsavdelingen i Kynningsrud Prefab AS.

1. oktober ble prosjektsjef Asle Ruud ansatt som assisterende daglig leder i Kynningsrud Prefab i Norge. Prefab-divisjonen i Kynningsrud har hatt sterk vekst de senere årene, og man har ønsket å styrke ledelsen.

Asle Ruud har lang fartstid og har opparbeidet seg mye erfaring i Kynningsrud. Han har vært en del av ledelsesgruppen i Prefab gjennom mange år.

I 2002 startet han sin karriere i Kynningsrudkonsernet da han ble ansatt som prosjektleder i Kynningsrud Prefab.

- Han fikk etter hvert store og krevende prosjekter som han gjennomførte på en god måte. Asle er godt likt av både kunder og medarbeidere for sin faglige styrke og gode samarbeidsevne. Han finner alltid løsninger, og ser gleden av å være til nytte, sier Sanne

– Siden 2010 har han vært prosjektsjef i norsk del av virksomheten. Prosjektene blir stadig større og mer krevende. Asle har vist at han takler rollen som prosjektsjef godt, og nå er det tid for et ytterligere løft i tid da firmaet vokser og det er behov for å styrke ledelsen. Asle kjenner hele organisasjonen meget godt, og har vært en viktig del av veksten vi har vært igjennom. Fra 1. oktober har han fått ytterligere tillit i den nyopprettede stillingen i selskapet, men han fortsetter samtidig i stillingen som prosjektsjef i Kynningsrud Prefab, forteller Sanne.

– Vi kjenner Asle og hans kapasitet godt gjennom mange år, og er helt sikre på at han vil gjøre en god jobb også som assisterende daglig leder, uttaler konsernsjef Pål Kynningsrud.