Organisasjoner protesterer mot portoøkning

Landets aviser er ikke alene om å frykte Postens portoøkning fra nyttår. En rekke frivillige organisasjoner protesterer også mot prisbykset.

Prisen på avisdistribusjon øker i gjennomsnitt med 9,5 prosent, mens bladdistribusjonen øker med gjennomsnittlig 6,4 prosent. Posten sier de har sluttført en treårig prisomlegging for blader og aviser for å innfri konsesjonskrav om kostnadsbaserte priser. Rundt 50 organisasjoner vil bli berørt av de nye portoreglene, sier spesialrådgiver Hans Jørgen Stang i Kreftforeningen til Vårt Land. Han leder sammenslutningen Frivillig Norges kartlegging av konsekvensene av den nye portoen. Hvor store ekstrautgiftene blir for de frivillige organisasjonene er ennå ikke beregnet, men Misjonsalliansen sto overfor 600.000 kroner i økte utgifter da Posten lanserte nye portoregler tidligere i år.