- Ordrereservene fortsetter å falle

Statistisk Sentralbyrå har i dag lagt fram tall for utviklingen i ordrereserver og ordretilgang for byggenæringen. Tallene viser at ordrereservene fortsatt synker for bygg, selv om salget tok seg noe opp i årets første måneder.

Totalt ligger ordrereservene i 1. kvartal i år 23 % lavere enn i tilsvarende kvartal i 2008. For bygg er nedgangen på 29 %. Samlet ordretilgang er 15 % lavere i 1. kvartal i år enn 1. kvartal i 2008. Nedgangen for bygg er her på 23 %.

- Selv om salget har blitt noe bedre så langt i år sammenlignet med i fjor høst, hindrer ikke det at ordreservene for bygg fortsatt peker nedover. Boligmarkedet ser ut til å flate ut på et lavt nivå og ordretilgangen er fortsatt så lav at reservene faller. BNLs prognoser tilsier et fortsatt sterkt fall innen private næringsbygg, sier adm. direktør Ketil Lyng i BNL.

For anlegg er utviklingen mer positiv. Statsbudsjettet for 2009 har utløst prosjekter som opprettholder aktivitetsnivået på et rimelig bra nivå. BNL er bekymret for manglende finansiering for både bolig, næringsbygg og for industridelen innen byggenæringen. Bankvesenet fungerer fortsatt ikke normalt. Den internasjonale utviklingen gir også grunn til bekymring for aktivitetsnivået i norsk økonomi utover i 2009, og arbeidsløsheten er ventet å stige framover.

- BNL har overfor Stortinget og Regjeringen vært tydelig på at det må settes i gang planlegging og prosjektering av offentlige bygg som kan komme i gang til neste år. Regjeringen må nå skaffe seg handlingsrom for nye tiltak dersom dette skulle ble nødvendig. Etterslepet innen vedlikehold av offentlig bygningsmasse er på over 140 milliarder kroner, og det er også behov for å bygge omsorgsboliger/sykehjemsplasser og nye skoler, sier Lyng.