Ordrebøkene til norsk industri blir slankere

Ordrereservene til norsk industri falt med 26 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen er størst i næringer som leverer varer og tjenester til olje- og gassektoren.

For maskinindustrien er fallet på hele 54 prosent fra tredje kvartal 2015 til tredje kvartal i år. Men også næringer som driver med bygging av skip og oljeplattformer og bedrifter i kategorien annen verkstedindustri bidro til nedgangen.

Metallindustrien bidro på sin side til å dempe fallet, skriver SSB.

Ordrereserven er verdien av den ordrebeholdningen bedriften har igjen å utføre ved utgangen av kvartalet. Totalt har den falt mest i eksportmarkedet, men den krymper også for hjemmemarkedet.

Ordretilgangen steg imidlertid med 3,6 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. Ordretilgangen utgjør verdien av alle mottatte ordre og bestillinger i løpet av kvartalet på varer og tjenester bedriften selv har eller skal produsere.