– Vi jobber bevisst med å gjøre ting riktig første gang som blir bærende i bedriftskulturen vår nå, sier adm. direktør Rune Martini i Oras

Oras reiser seg etter ny kjempesmell

Hos VVS-entreprenøren Oras trodde ledelsen at en snuoperasjon etter to tunge tapsår skulle gi positivt resultat i fjor. Fasit ble nytt rekordunderskudd på 100 millioner.

– Store deler av virksomheten til Oras går bra. Våre lokomotiver, de tre regionene Oslo og Akershus, Sørøst med fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud samt Trondheim med Bodø som samlet står for 80 prosent av selskapets omsetning, leverte som planlagt i fjor. Det som ødela 2013-resultatet var i hovedsak kun to prosjekter, sier Rune Martini til Byggeindustrien.

Han ble av eierselskapet Heidenreich Holding plassert i sjefsstolen etter at Arne Malonæs fratrådte 1. april etter kun ett år som adm. direktør.

Omfattende vannskade

En tung bidragsyter til rekordunderskuddet er det medieomtalte prosjektet Kolstien Panorama i Bergen som ble rammet av en omfattende vannskade i fjor sommer. En forholdsvis liten kontrakt for Oras ble skjebnesvanger da 20 av 26 leiligheter ble totalt ødelagt etter at en kobling røk midt på natten uten folk på anlegget. Alt som kunne gå galt, gjorde nettopp det, og konstruksjonen bidra til å gjøre vannskaden så total. Forsikringsoppgjøret har vært komplisert med mange krav.

– Dette var en katastrofe for oss. Vi har vært maksimalt uheldige, men har valgt å ta ansvar. Vi har gått i dialog med alle involverte parter og gjennom lange og vanskelige forhandlinger kommet frem til forlik, kommenterer Martini som opplyser at de økonomiske konsekvensene ble først kjent mot slutten av fjoråret.

For optimistisk

Den andre store bidragsyteren til underskuddet er et prosjekt hvor kontrahering skjedde for tre år siden hvor Oras var inne i en kraftig vekstperiode.

– Her har nok kalkylene vært alt for optimistiske. Vi hadde dessuten ikke god nok oversikt slik at vi først var mot slutten av fjoråret innså at prosjektet ikke ville gå i mål slik vi trodde, opplyser Martini som synes Byggeindustriens lesere fortjener en forklaring på hvorfor det ikke ble noe av det forespeilte plussresultatet som ble signalisert i en sak i bladet i fjor på disse tider.

Snuoperasjon

Norges ledende VVS-entreprenør la i 2007 opp til en salgsvekst og geografisk ekspansjon for å sikre posisjonen som bransjeleder. Selskapet lyktes med vekstdelen av strategien. Etter at veksten resulterte i underskudd på 30 og 89 millioner i 2011 og 2012, ble det satt i gang en snuoperasjon. Tapene ble identifisert til prosjektgjennomføringen hvor ikke minst forseringskostander ble blinket ut som særlig prisdrivende. Et sentralt tiltak har vært innføring av forbedringsprogrammet Oras Pluss hvor lean-produksjon inngår. Et annet grep i snuoperasjonen var å fusjonere alle datterselskapene ute i landet inn i morselskapet med ny organisasjon i regioner og distrikter.

– Vi innser nå at vi vokste for fort i perioden 2007-12. Mange av prosjektene vi påtok oss i vekstfasen har vi ikke klart å tjene penger på. Men vi har samtidig vist at vi har hatt evne og tatt ansvar for å levere dem. Vi har stått på broen og styrt gjennom brottsjøene, sier Martini som innrømmer at det til tider har vært tungt.

Mot plussresultat

– Vår ambisjon er fortsatt å være den ledende VVS-entreprenøren har til lands. Nå konsoliderer vi stillingen hvor målet er å etablere lønnsom drift på dagens omsetningsnivå i størrelsesorden 1,3 milliarder kroner. Etter en svak start på året har vi fått til bedre drift de seneste månedene, og etter sommeren er driften brakt i balanse. Alt ligger til rette for å ta igjen det tapte fra starten på året slik at vi står igjen med en liten pluss på uendret omsetning når regnskapet for 2014 gjøres opp, opplyser Martini.

Forbedringsprogram

Fortsatt er jobben å gjennomgå prosjektporteføljen for å tette hull og begrense tap. Etter vellykkede pilotprosjekter innføres forbedringsprogrammet Oras Pluss med sikrere og bedre planlegging, prosjektoversikt og gjennomføring i hele organisasjonen. Det brukes mye tid på å bygge opp kompetanse i alle ledd og i alle områder hvor selskapet opererer.

Vekst på service

Martini åpner for at Oras også skal vokse fremover, men ikke så kraftig som sist. Selskapet vrir omsetningen mot mer serviceoppdrag, og i denne endringen inngår lanseringen av det forebyggende vedlikeholdsprogrammet Servipro som er blitt godt mottatt i markedet. Rammeavtaler er inngått med blant annet Vestre Viken Helseforetak og Forsvarsbygg i Agder, Rogaland og Hordaland.

– Fremtiden er en mer balansert omsetning mellom prosjekter og service. Vi rigger oss nå for en omsetning på prosjekter på 850 til 900 millioner kroner som er nivået vårt i fjor og i år. På denne plattformen skal så veksten skje innen serviceområdet, avslutter Martini.

Industrimann

Den nye Oras-sjefen Rune Martini (48) kommer fra eierselskapet Heidenreich Holding som er et industrielt investeringsselskap. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har tatt en mastergrad i strategi og ledelse ved BI. Han har til tider fungert som ryddegutt, men karakteriserer seg selv som en industrimann med stayerevne til å drifte tunge prosesser. Han kom til Heidenreich Holding i 2008 etter en lang yrkeskarriere særlig utenlands i fremtredende virksomheter innen oljeservice, programvare og salg.