Oras og Heidenreich inngår røravtale

Oras AS har signert grossist avtale på rør med Heidenreich AS. Avtalen trer i kraft 1 januar 2014 og løper i 2 år med 2 års opsjoner.

Avtalen gjelder for hele landet, både innen prosjekt og service, og har en verdi på et tresifret antall millioner.

Prosessen med å etablere ny avtale startet med etablering av et Materiell- utvalg som i fellesskap ble enige om hvilke produkter som skulle inkluderes i avtalen – vårt Oras Favoritt program.

Materiell- utvalget består av fagpersoner fra ulike Oras avdelinger, både prosjekt og service fra hele landet.

Avtalen regulerer pris og leveringsbetingelser, men ikke minst legger den føringer for hvordan partene i fellesskap skal arbeide for å få en effektiv logistikkflyt. Avtalen er på mange måter et nybrottsarbeid i rørbransjen, sier Trine Dragnes, innkjøpsdirektør i Oras

Arbeidet med å implementere avtalen er godt i gang hos begge parter.