Optimisme hos fjellfolket

Årets store begivenhet for anleggsbusene Fjellsprengnings-konferansen startet på SAS-hotellet på Holdbergs plass i Oslo torsdag. Deltakelsen er større enn på mange år, og det gjenspeiler optimismen man nå har i denne bransjen. For noen dager siden gjenga vi tunnelstatistikken, og den viser at aktiviteten nå er tilbake mot gamle høyder. 2005 vil bli på listen over de ti beste årene når det gjelder uttak av fast fjell og dette er en statistikk som er ført i mer enn 30 år.

Ved åpningen av konferansen fikk Arve Fauske fra Dyno Nobel EMEA årets Gullfeisel. Han har gjennom en årrekke gjort en viktig jobb både for Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk og for bransjen. Ikke minst har han jobbet for sikkerheten når det gjelder fjellsprengning. Det er nå mer enn 900 medlemmer i NFF. Det jobbes nå sterkt for å sikre rekrutteringen. Håpet er at de nye medlemmene også engasjerer seg i foreningen. Gjennomsnittsalderen blant de aktive blir stadig høyere. Mange har gjennom et langt liv gjort en veldig dugnadsinnsats for foreningen. Mange yngre kvier seg for å engasjere seg på denne måten. Det er synd for man mister mye faglig utvikling og man mister et godt kameratskap.