Optimera velger Captura

Optimera skal implementere Capturas mobile applikasjonsløsning CapWarehouse for effektivisering av lagerstyring og varehåndtering i butikk.

Avtalen har en verdi på om lag 6 millioner kroner med et potensial for videre leveranser i Norge og de øvrige nordiske landene. Leveransen omfatter implementering av løsningen CapWarehouse med tilhørende lisenser samt maskinvare. Avtalen representerer en nokså jevn fordeling mellom applikasjoner og maskinvare. - Stadig flere butikkjeder velger å satse på mobile applikasjonsløsninger som CapWarehouse for effektiv lagerstyring og varehåndtering. Det gir betydelige effektiviseringsgevinster og økt informasjonskvalitet. Det sikrer økt konkurransekraft og gir besparelser på flere områder, sier Jan Hansen, konsernsjef i Captura. Optimera eies av Saint-Gobain, Europas største distributør av byggevarer med 43 prosent av totalomsetningen fra byggvaredistribusjon for 125 milliarder kroner. Mobil effektivisering fra lager til butikk Byggvarebransjen er i konsolidering og Optimera fremstår som en av de mest offensive aktørene i Norden. For å lede an denne utviklingen implementerer den nordiske byggvarekjeden CapWarehouse. Med Capturas mobile applikasjonsløsning skal lagerstyringen effektiviseres, samtidig som rutiner og arbeid relatert til varemottak og varetelling forenkles betraktelig. I tillegg gir løsningen forbedret oversikt over lager- og varebeholdning i byggvarekjedens varehus og butikker. - Optimera er en av Nordens ledende leverandører av byggvarer. Selskapet er i en sterk ekspansjonsfase og er en pådriver i konsolideringsprosessen i det nordiske byggevaremarkedet. De er offensive og satser derfor på fremtidsrettede løsninger for mobil datafangst og informasjonsflyt. Det gir konkurransemessige fordeler, kommenterer Jan Hansen. Trådløs dataflyt skal innføres CapWarehouse er utviklet med høye krav til lagerrutiner, sporbarhet og leveransekvalitet. Den mobile løsningen fra Captura integreres med byggvarekjedens eksisterende ERP-system Movex og utvider Optimeras lager- og logistikkløsninger med en rekke nye muligheter. Det innebærer blant annet trådløs datafangst og mobil informasjonsflyt. Med håndholdte terminaler vil Capturas mobile applikasjon bidra til effektivisering i flere ledd, fra lager til butikk. Implementeringen av CapWarehouse skal i første omgang følges opp ved at Captura også installerer lokalt radionettverk (WLAN) ved 25 av Optimeras varehus i Norge. Dette er allerede avtalt, men det er ikke inkludert i kontraktsverdien på om lag 6 millioner kroner. Captura har allerede gjennomført områdeanalyser ved flere av Optimeras varehus her til lands. Med mobile terminaler blir det mulig å registrere alle lager- og butikktransaksjoner i sanntid. Når dataene kun registreres én gang reduseres samtidig mulige feilkilder, noe som gir raskere og enklere tilgang til korrekt informasjon. Mulig nordisk utrulling I første omgang omfatter avtalen leveranser til Optimera i Norge, men det har vært diskutert utvidelser. Avtalen inkluderer kjøp av ulike nordiske språkmoduler, noe som medfører at samarbeidet vil kunne omfatte leveranser i de øvrige nordiske land etter hvert. - Optimera har vokst betydelig gjennom flere oppkjøp de siste årene. Eierne, franske Saint-Gobain, har bidratt til å gjøre byggvarekjeden til en av de største aktørene i Norden. Det åpnes nye varehus fortløpende. Vi registrerer at det er stor investeringsvilje knyttet til mobile løsninger for datafangst og effektiv lagerstyring i dette markedet, sier Jan Hansen.