Opptur for bemanningsbransjen

For første gang siden 2008 har bemanningsbransjen solgt mer enn 11 millioner arbeidstimer. Flere yrkesområder er tilbake på nivåene fra før finanskrisen.

Callsenter og andre områder setter ny rekord, viser statistikk som NHO Service offentliggjør i dag

Bemanningsbedriftene blir stadig mer populære, og siste kvartal i fjor økte de med 15 prosent fra tilsvarende periode året før. - Tallene for 2010 er positive, og i fjor ble det solgt flere timer enn i det gode året 2006, sier fagsjef i NHO Service.

- Forventningene vi hadde ved inngangen til 2010 er innfridd, sier Hagelien. En gradvis vekst og stabilisering, men uten at man ville være tilbake på nivåene fra 2007 og 2008. 4. kvartal var nesten 15% bedre enn samme kvartal i fjor. Veksten fra 3. kvartal til 4. kvartal på 8,5% var imidlertid mer en normalutvikling i et stabilt marked enn et tegn på kraftig vekst. Vi ser nå lyst på framtiden i bransjen, sier Hagelien. - Det er verdt å merke seg at 4. kvartal er, utenom superårene 2007 og 2008, blant de beste i bransjens historie.

Vekst over hele landet Det er nå vekst i alle landsdeler. I Sør og i Midt-Norge er veksten på ca 20% i forhold til 4. kvartal i 2009. Østlandet hadde også en solid vekst (Mer enn 17%). Nord-Norge og Vestlandet trekker ned med en vekst på under 5%. Vekst over hele linjen viser i at alle regionene nå er ute av krisen man slet med i 2009.

Ser vi hele 2010 under ett viser statistikken en vekst i forhold til 2009 på mer enn 8%. Dette innebærer at omsatte timer i 2010 er høyere enn i et godt år som 2006. Samtidig ligger fremdeles markedet 15% under toppåret 2008.

Bygg og anlegg opp 28 prosent Det er verdt å merke seg at det nå igjen er solid vekst i konjunkturutsatte yrkesområder. Innen Bygg & Anlegg ser vi en vekst i forhold til samme tid i fjor på 28%. Antall solgte timer i 4. kvartal innenfor dette yrkesområdet utgjorde ca 4240 heltidsstillinger. Dette innebærer at man er på full fart tilbake til etterspørselsnivåene fra før krisen. Også innen Lager, Logistikk og Transport (+28%) og Industri & Produksjon (+21%) er det solid vekst, men her er det noe lenge tilbake til nivåene i 2007 og 2008.

Ny rekord for callsenter I noen yrkesområder er 4. kvartal faktisk det beste gjennom tidene. Aldri har det vært levert mer personell innen kundesenter/callsenter , HORECA (Hotell, restaurant og kantine) og oppvekst og utdanning. Felles for yrkesområdene hvor det er oppnådd rekordhøye utleietall i 4. kvartal 2010 er at de ikke ble sterkt preget av krisen i 2009. Krisen har ført til produktutvikling i bransjen. Ikke minst gjelder dette Oppvekst og utdanning som i 4. kvartal omsatte mer enn 35% flere timer enn samme tidspunkt året før.

Ingeniører taper En dårlig nyhet er at etterspørselen etter høyere kvalifisert teknisk personell, for eksempel ingeniører, falt med 16% i forhold til året før. - Dette hadde nok sammenheng med at oljeindustri og verft følte krisen noe senere enn resten av arbeidslivet. Signalene som kommer nå i 1. kvartal 2011 viser imidlertid tegn på meget positiv utvikling også på dette feltet, sier Hagelien. Alt i alt kan vi se tilbake på et godt men krevende år. Mye tyder på at bransjen som klarte seg gjennom krisen og nå har klart å få til vekst på tross av streiker og askeproblematikk er mer robust enn den var da bransjen var på topp i 2008, sier Hagelien.