OPPSVING: En svingbru bygges på nytt i Norge – Skansenbrua i Trondheim er ifølge Statens vegvesen den første svingbrua som er blitt bygget siden 1962. Byggeleder Leif Arne Hafstad i Statens vegvesen, og prosjektleder Tor Brækken i Nordbridge tester den horisontale åpningen av brua.

Truls Tunmo

Oppsving for svingbru

Skansenbrua i Trondheim er den første sving­brua som bygges i Norge siden 1962.

Med den nye brua, blir adkomsten for gående og syklende både raskere og mer trafikksikker mellom øst- og vestsiden av byen.

– Det var planer om å bygge en sykkelvei på begge sider av jernbanebrua her, men dette ble ikke godkjent av Riksantikvaren, sier kommunikasjonsrådgiver Emilie Gynnild i Statens vegvesen Region midt til Byggeindustrien.

Nordbridge og Implenia

Skansenbrua blir 120 meter lang. Det er entreprenørfirmaet Nordbridge som utfører stålarbeid, hydraulikksystem, styring og maskineri.

– Implenia, som er moderselskapet vårt, har gjort fundamentering og alt landarbeid for brubyggingen, sier prosjektleder Tor Brækken i Nordbridge til Byggeindustrien.

Arbeidet med Skansenbrua startet i fjor høst, og skal stå ferdig den 9. oktober i år. Da får beboere på Skansen enklere tilgang til det opparbeidede friområdet på Brattøra øst for broen. Rundt 1500 ganger årlig skal svingbroen åpnes og lukkes for båttrafikken inn og ut av Skansenløpet. Styringen av dette håndteres av Veitrafikksentralen.

– Kostnadsbesparende og driftssikkert

– Det er enklere å rotere en bru enn å heve og senke den. Det er også kostnadsbesparende både å bygge og drifte en svingbru, og den er generelt mer driftssikker, sier byggeleder Leif Arne Hafstad i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Lageret i svingkransen til broen har en diameter på over tre meter, og åpningsgraden er 72 grader.

– Vi var både i Irland og i Danmark i forkant av prosjektet for å se på hvordan de har bygget lignende bruer. Løsningen vi har landet på inneholder mer teknisk utstyr som sikrer en mer optimal funksjon ved åpning og lukking, sier Brækken.

Polsk stålkonstruksjon

Skansenbrua er bygd i Polen, og fraktet i tre moduler til Trondheim. På bare to dager ble de store stålkonstruksjonene satt sammen.

– Hovedårsaken til at vi valgte en svingbro, er at designen ikke skulle komme i konflikt med den fredede jernbanebrua ved siden av, sier Gynnild.

Prosjektet Skansenbrua har kostet 114 millioner kroner (eksklusiv moms).

FORNØYDE: Byggeleder Leif Arne Hafstad i Statens vegvesen (til venstre), prosjektleder Tor Brækken i Nordbridge og kommunikasjonsrådgiver Emilie Gynnild i Statens vegvesen, er fornøyde med Skansenbrua.

Truls Tunmo