Fv. 42 Haughomfjellene. Foto: Skydrone for Statens vegvesen

Oppstart på fv. 42 i Haughomfjellene

Mandag 3. november møtes Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune, Sirdal kommune og arbeidsfelleskapet Kruse Smith/Risa til oppstartsmøte på prosjektet fv. 42 Rassikring Haughomfjellene, ny Bjørkåstunnel i Sirdal kommune.

Det skriver Statens vegveen i en pressemelding fredag.

Prosjektet betyr, ifølge pressemeldingen, mye for å lage en sikker vei mellom Tonstad og Haughom langs Sirdalsvatnet.

De to entreprenørselskapene Kruse Smith og Risa samarbeider om prosjektet, og har fra før av god erfaring fra flere arbeidsfelleskap. Arbeidsfordelingen på dette prosjektet løses, ifølge meldingen, med at Kruse Smith står for tunneldriving og ferdiggjøring av Bjørkåstunnelen, mens Risa står for sprengning ute i dagen, utkjøring av massene fra tunnelen, veibygging i og utenfor tunnelen, samt rassikring.

Prosjektet omfatter rassikring av fv.42 Haughomfjellene i Sirdal kommune, prosjektering og bygging av hovedvei i dagen på rundt 300 meter, og ny Bjørkåstunnel på omtrent 1.360 meter, inklusiv elektro. I tillegg kommer sikkerhetsutrustning.

Prosjektet har en entreprisekostnad på omtrent 141 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.