Mesta er en av entreprenørene som i dag får flere rene driftskontrakter for riksveiene.

Oppstart for de første rene riksvei-driftskontraktene

Totalt 2795 kilometer riksvei fordelt på sju områder fra Agder i sør til Nordland i nord får nye entreprenører fra i dag. Dette er de første driftskontraktene som bare omfatter riksveier.

Tidligere har driftskontraktene vært felles for fylkesveier og riksveier, men etter regionreformen har Statens vegvesen bare ansvaret for riksvegene, inkludert europaveiene. Det vil imidlertid ta mange år å fase ut dagens felleskontrakter med fylkeskommunene, så overgangen skjer gradvis.

– De første rene riksveikontraktene er en viktig milepæl i arbeidet med bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og lavere klimafotavtrykk på viktige veier for trafikanter og næringsliv, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding.

De sju nye driftskontraktene som trer i kraft fra 1. september er fordelt på seks entreprenører. En kontrakt er i Agder, en i Telemark og Vestfold, to i Innlandet, en på Sunnmøre, en i Trondheim og en i Nordland. Kontraktsperioden er på tre eller fem år, og den samlede kontraktsverdien er 2,3 milliarder kroner.

De nye kontraktene:

  • Gudbrandsdalen 2020-2025. Entreprenør: Stian Brenden Maskinservice AS
  • Østerdalen 2020-2025. Entreprenør: Svevia Norge AS
  • Nedre Telemark og Vestfold 2020-2023. Entreprenør: Risa AS
  • Sørlandske 2020-2023. Entreprenør: Presis Vegdrift AS
  • Sunnmøre 2020-2023. Entreprenør: Mesta AS
  • Trondheim 2020-2025. Entreprenør: Veidekke AS
  • Salten 2020-2025. Entreprenør: Mesta AS

En ny veidriftskontrakt for Drammen trer også i kraft fra i dag, men her er også fylkesveiene i området med.

I nord er det i tillegg oppstart for driftskontrakter for elektroanlegg på riksveiene i Midtre Hålogaland og Helgeland og Salten. I Oppland, Buskerud og området Follo, Romerike og Espa trer nye elektrokontrakter som er felles med fylkeskommunen i kraft fra i dag.