Opprettholder rødt farenivå for Veslemannen

Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen har avtatt noe, men NVE opprettholder søndag rødt farenivå. Dermed får ikke beboerne nedenfor flytte hjem.

Nivået ble oppjustert til rødt, som er det høyeste, fredag kveld, og beboerne ble evakuert for 16. gang. Bakgrunnen for hevingen var økte bevegelser.

– Bevegelsene har avtatt noe i den øvre/midtre delen hvor den er rundt ti centimeter per døgn. I det nedre frontpartiet er bevegelsene noenlunde uendret, rundt åtte-ni centimeter i døgnet, skriver NVE søndag morgen.

En vurdering vil bli gjort klokken 18.

Det er meldt noe nedbør søndag og mandag, og mer tirsdag.

I august har deler av den øvre delen beveget seg nærmere 2,5 meter. Også det nedre frontpartiet er mer aktivt, og fjellformasjonen Spiret har hatt en bevegelse på i underkant av 0,8 meter i løpet av måneden.

Den forrige evakueringen var 12. august, og den varte i tre dager.

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Fjellpartiet har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen. Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune.

Det har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009, først av Åknes/Tafjord Beredskap IKS, så av NVE fra 2015.