Oppretter 3.800 nye studieplasser

Regjeringen etablerer 3.800 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler fra høsten av. 

1.000 av de nye studieplassene skal fordeles på lærerutdanning, førskolelærerutdanning og videreutdanning i barnehagepedagogikk. 850 av plassene går til helse- og sosialfaglige utdanninger, og 550 til realfagsområdet. 600 plasser går til andre studieretninger som institusjonene selv vil prioritere, og 800 plasser går til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning.

I tillegg øker regjeringen basisbevilgningen til de høyere utdanningsinstitusjonene med 80 millioner kroner.

Kunnskapsdepartementet vil dessuten øke bevilgningene til fagskolene med 20 millioner kroner, noe som gir rom for 400-450 nye plasser. Videre foreslår regjeringen å bruke 20 millioner kroner til opplæring for voksne, og 35 millioner kroner til tiltak mot frafall i videregående skole.