Opposisjonen angriper solidaransvar

Opposisjonen mener at regjeringens nye tiltak mot sosial dumping, ordningen med såkalt solidaransvar, påfører små og mellomstore bedrifter kostnader de ikke klarer å bære.

Frp-formann Siv Jensen tok opp saken i den muntlige spørretimen onsdag. Hun minnet statsminister Jens Stoltenberg om at det faktisk er økonomiske krisetider og at meldinger fra Bedrifts-Norge tyder på at regjeringens tiltakspakke ennå ikke har begynt å virke.

- I en slik situasjon innfører regjeringen en ordning med lønnsgaranti som mange bedrifter ikke vil klare å håndtere. Stoltenberg burde heller konsentrere seg om å redusere kostnadspresset for næringslivet gjennom lavere skatter og avgifter, sa Jensen.