Opplandske Betongindustri Årets Betongelementfabrikk

Opplandske Betongindustri AS er plukket ut som Årets Betongelementfabrikk for 2002. Gunnar Liven vil motta det synlige beviset på hedersbetegnelsen på betongelementsamlingen på Gardermoen torsdag.

Opplandske Betongindustri er blitt karakterisert som en litt annerledes betongbedrift. De legger stor vekt på håndverkerferdighetene til sine medarbeidere, og fokuserer meget sterkt på å være med å sette opp vakre bygg. - Jeg er opptatt av utformingen av byggverkene vi er med å sette opp og ikke bare produksjonen. Det gjør vi gjennom å fokusere på struktur, farge og form, uttaler Gunnar Liven, administrerende direktør i Opplandske Betongindustri AS. Han mener at det er viktig at noen tar vare på byggekulturen i landet vårt. - Vi trenger folk som interesserer seg for kultur og er opptatt av hvordan bygninger skal bli seendes ut. Det er ikke mange nok her i landet som er opptatt av det, sier han. Prisvinnende prosjekter Det er ikke tilfeldig at gjengen på Dokka har vært med på flere prisvinnende byggeprosjekter opp gjennom årene. De har opparbeidet seg solid erfaring innen det å utvikle spesielle produkter. Ikke minst gjelder dette fasader. - For 20 år siden bestemte vi oss for å satse på fasader. Vi mente det var mye spennende som kunne gjøres innen dette området, mens mange andre satset på maskinsproduserte elementer. For å klare å utvikle så gode produkter som vi ønsker, må vi ha gode håndverkere. Og det har vi her i bedriften. Over flere år har vi hatt en stabil og dyktig arbeidsstokk, forteller Liven. De har fått være med på mange spesielle og spennende prosjekter opp gjennom årene. Det stiller krav til både dem og andre involverte i prosjektet. - Dette er noe vi vokser på og vi kan dermed hele tiden utvikle oss, legger Liven til. Av spennende prosjekter nevner han Eidsvollsøylen (omdøpt til Sagasøyla) i Bøverdalen, et prosjekt som fikk svært mye omtale. Videre kan han nevne rasteplassmøblene på Sognefjellsveien, som de fikk Statens Byggeskikkspris for. Dessuten vant de Betongelementprisen for levering av fasadeelementer til Christiania Quartalet i Oslo. Han er også godt fornøyd med hvordan flyplassmuseet på Gardermoen ble når det stod ferdig. Det ble levert med svart miniretandert betong, noe bedriften har benyttet stadig oftere i sine fasadeleveranser. Bygget fikk både Forsvarets byggeskikkspris. Dessuten har de hatt store oppgaver i samband med byggingen av Lysgårdsbakkene på Lillehammer, som fikk både Betongelementprisen og Betongtavlen, samt flyplassutbyggingen på Gardermoen og Telenorbygget på Fornebu. De var også med å bygge Valhall, en innendørs fotballhall til Vålerenga som skal være Skandinavias største. De har derfor vært med på de store utbyggingene i Norge de senere årene. Fra hotell til betong Opplandske Betongindustri AS ble etablert på Dokka i 1946. Det var Odd Aanonsen som startet bedriften, og da på Gjøvik. Bakgrunnen var at hotellet hans brant ned. Han måtte da starte på nytt, og begynte å lage betongblokker for å sette opp hotellet. Etter hvert fant han ut at det var mye mer lukrativt å satse på byggematerialer enn hotelldrift. Bedriften ble etter hvert flyttet til Dokka, og fikk en godt vekst med bakgrunn i det store behov for byggematerialer ved gjenreisningen etter krigen. Selskapet fikk nye eiere og ble reorganisert i 1981. Firmaet skal omsette sine produkter primært innenfor næringsbygg, boligbygg, landbruksbygg og hageprodukter, samt prosjekter hvor produktene naturlig hører til. Under leveransen av betong og betongrelaterte produkter ønsker de å delta aktivt i utviklingen av nye produkter. Bedriften har 30 ansatte og rundt 30 millioner kroner i omsetning. - Vi har en hyggelig økonomi, legger Liven til. Etter at han kom inn i bedriften i 1981, har han vært sjef for virksomheten. Han har klart å styre en bedrift som har vokst, og er en solid arbeidsplass på Dokka. Bedriften er nå heleid av Liven og hans to barn som begge har utdannet seg innen BA-næringen. Sjefen er meget godt fornøyd med arbeidsstaben han har med seg. Han synes det er fantastisk gøy å være en spillende trener på et så velfungerende lag. - Vi har heller aldri hatt noen problemer med rekruttering. Bedriften henter inn lokale krefter, og de blir som regel værende hos oss. Vi ønsker å ha medarbeidere med fagbrev. Enten ansetter vi noen som har fagbrev, eller så satser vi på et opplæringsprogram, slik at de får fagbrev. Dette gjelder ikke minst medarbeidere i produksjonen, forteller han.