Oppdølstranda: NCC tapte på taktisk prising

Statens vegvesen har fått medhold av Kofa etter at NCC klaget på at deres anbud på å bygge tunnelene på Oppdølstranda i Sunndal kommune på Nordmøre ble avvist. AF fikk denne store jobben til tross for at NCC hadde en pris som lå vel 43 millioner lavere.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser – Kofa – har gått nøye inn i saken. Deres konklusjon er klar. På grunn av taktisk prising var vegvesenet i sin fulle rett til å avvise anbudet.

Det er nå to år siden at NCC fikk avvist anbudet sitt som var lavest på denne jobben. Det er grunn til å merke seg at NCC ikke fikk medhold på et eneste punkt i klagen.

NCC hadde gitt en pris på 530,5 millioner kroner som var 43 millioner kroner lavere enn den nærmeste konkurrenten. I følge Tidens Krav var det ved kontrollregningen at man fant ut at NCC hadde drevet med taktisk prising. For 12 maskintyper var timeprisen satt til en krone, mens den for syv andre maskintyper lå klart over normal pris. I følge vegvesenet var det snakk om 30 – 40 prosent høyere pris. Vegvesenet hadde bedt om priser som gjenspeilet de reelle kostnadene.

Vegvesenet ville på denne måten også statuere et eksempel for den øvrige entreprenørnæringen, skriver avisen. Dette medførte at AF Gruppen som hadde nest laveste pris fikk jobben til en pris på 573,6 millioner kroner.

I stedet for å ta ut stevning for å prøve saken i det vanlige rettsapparatet gikk NCC til Kofa.

Klagenemnda sier at taktisk prising ikke er ulovlig, men på den annen side har Statens vegvesen full rett til å kreve reelle priser. I og med at avviket var så stort har ikke vegvesenet noen plikt til å kontakte NCC for å få avklart forhold ved anbudet.

Ett av medlemmene i klagenemnda har vært i tvil. Han har gitt en voteringsforklaring.

Prosjektleder Per Bjørn Gjelsten i Statens vegvesen sier til Tidens Krav at han er glad for at saken nå er avgjort og at Vegvesenet fikk medhold. Saken ble i sin tid tatt opp med regjeringsadvokaten. For Vegvesenet har det vært viktig å statuere et eksempel på at det er nulltoleranse for taktisk prising.

NCC har klaget til Kofa for at de er nektet innsyn i de andre tilbydernes maskinpriser. Dette har Vegvesenet avvist da slike forhold regnes som forretningshemmeligheter.

Les hele vedtaket fra KOFA her