Oppdateringsdag for Kvalitetsledere, Kvalitetsrevisorer/ revisjonsledere og ISM revisorer

StedKolbotn, Norge
ArrangørTFSK
Fra22.04.2015
Til22.04.2015
TidspunktOnsdag kl 8.30 - 16.00

Målgruppe:
Vi har et oppdateringskurs på en dag samlet for Kvalitetsledere, Revisjonsledere kvalitet og Revisjonsledere ISM, og tilsvarende en egen dag for Risk Managers.

Kursene dekker kravene til en dags opplæring/kurs ved fornyelse av akkrediterte sertifikater for Kvalitetsledere, Revisjonsledere kvalitet og Revisjonsledere ISM, og tilsvarende for Risk Managers.

Kursomtale:
Kursene er laget for å tilfredsstille behovet for sertifisert personell og andre interesserte for "faglig påfyll", samt å innfri kravet om minst en dags opplæring i løpet av 3 års perioden for å få fornyet sertifikatet. Da problemstillingene for kvalitetsrevisorer og ISM revisorer (rederier og maritim virksomhet) er så like, er denne oppdateringsdagen kombinert for disse to revisorgruppene.

Det legges vekt på hva som er nytt innen fagfeltet, hva som kan ventes av fremtidig utvikling og nye eller endrete fortolkninger av eksisterende standarder. Et viktig element er erfaringsutveksling. Deltakerne anmodes derfor om å forberede problemstillinger de ønsker belyst.

Dersom tiden tillater det vil det bli gjennomført noen gruppeoppgaver innen aktuelle tema.
Kurset varer i 1 dag. Kursdokumentasjon følger med. 

Påmeldingsfrist: 1. april

Program og påmelding