Operakostnadene følger Stortingets vedtak

Kostnadsjusteringen for byggingen av Operaen i Oslo har fulgt Stortingets vedtak for hvordan kostnadene skal reguleres, går det frem av en pressemelding fra Statsbygg.

Kostnadene for Operaen har økt med om lag 900 millioner kroner på fem år, men det skyldes ingen budsjettsprekk eller ureglementert kostnadsutvikling, mener man i Statsbygg. Det har vært en kraftig økning i byggeprisene de fem siste årene, en økning som Prognosesenteret har beregnet til 37,5 prosent, mens prisutviklingen i samfunnet ellers har vært på 6 prosent. Med utgangspunkt i Stortingets modell for regulering er kostnadsrammen økt fra 3.330 millioner kroner per .15. januar 2002 til 4.135 millioner kroner per 15. september 2006. De siste kostnadsprognosene tilsier at det vil gjenstå 500 millioner kroner av kostnadsrammen når bygget står ferdig, heter det i pressemeldingen fra Statsbygg. Ifølge Aftenposten trodde man i 2002 at den nye operaen ville koste 2,8 milliarder kroner. Nå er prisen justert opp til 3,7 milliarder kroner. Forklaringen på oppjusteringen er at byggekostnadene har økt. Prisutvikling i bygg- og anleggsbransjen har vært mye høyere enn i resten av samfunnet, sier prosjektdirektør for Nytt operahus, Roar Bjordal til avisen. Fra å ha vært i en situasjon hvor Statsbygg kunne velge og vrake blant entreprenørselskaper, er byggeaktiviteten landet rundt så stor at de knapt får napp på jobbene som legges ut på anbud.