Opedal ny konsernsjef i Orkla

Et enstemmig styre i Orkla har utnevnt Dag J. Opedal (46) til ny konsernsjef. Opedal har vært konstituert i stillingen mens ulike interne og eksterne kandidater er blitt vurdert av styret.

Med bistand fra et rekrutteringsfirma har vi de siste månedene gjennomført en meget grundig prosess hvor flere aktuelle kandidater til konsernsjefstillingen i Orkla har vært vurdert. Styret konkluderte tirsdag kveld, og besluttet å tilby Dag J. Opedal stillingen, sier styreleder Johan Fr. Odfjell i Orkla. Jeg skal arbeide for at Orkla skal bli et enda sterkere og bedre selskap. Vi har en rekke spennende muligheter foran oss. En ny generasjon er på vei inn i Orklas ledelse, og vil prege de neste faser i konsernets utvikling, uttaler Dag J. Opedal i en pressemelding. Ifølge styreleder Odfjell står Opedal både for kontinuitet og fornyelse, i tillegg til å inneha personlige kvaliteter som gjør ham meget velegnet som Orkla-leder. Dag J. Opedal er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en MBA fra Insead. Etter studiene arbeidet han i Dyno i fem år, og begynte i 1989 i Nora, hvor han blant annet ble sjef for Stabburet. Opedal kom inn i Orklas hovedledelse i 2001 med konsernansvar for Orkla Foods og Orkla Brands. Han har i denne perioden også deltatt i styrende organer i Orklas øvrige virksomhetsområder.